Iako je došlo do pogoršanja kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, nisu ispunjeni uvjeti za proglašenje epizode “Pripravnost”

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo ustanovljeno je da je tokom jučerašnjeg…

Ukinuta epizoda “Pripravnost” u Kantonu Sarajevo, zabilježen pad koncentracija zagađujućih materija u zraku

Zbog zabilježenog pada koncentracija zagađujućih materija u zraku, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor, prema odredbama…

Plansko planiranje kvaliteta zraka: U zonama zagađenosti zabrana gradnje novih izvora zagađenja

U okviru planskog pristupa kvalitetu zraka u KS, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona…

Ukinuta epizoda “Pripravnost” na području Kantona Sarajevo

Prosječne dnevne vrijednosti čestičnih tvari u zraku (PM10) izmjerene danas do 15.00 sati na svim mjernim…

“Gradsko drvo” kao inovativno rješenje za aerozagađenje

Sarajevo je na vrhu ljestvice najzagađenijih glavnih gradova u svijetu. Da li bi mahovina, odnosno tzv.…