Jedna od najvećih zaplijena u BiH: Oduzete cigarete u vrijednosti oko 1,3 miliona

Postupajući po nalogu Tužilaštva BiH, policijski djelatnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u saradnji…

Konkurs za prodaju građevinskog zemljišta na Gazijinom hanu

Općina Stari Grad Sarajevo ponovo objavljuje Javni konkurs za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari…

Stari Grad: Poziv investitorima za kupovinu građevinskog zemljišta na Alifakovcu, ulica Maguda

Općinski načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove…

Općina Stari Grad nudi mogućnost poslovanja u najužoj gradskoj jezgri

Općina Stari Grad raspisala je javni poziv i ponudila zainteresovanim privrednicima u zakup poslovne prostore u…

Kanton Sarajevo/ Objavljen Javni poziv za sufinansiranje umjetničkih i istraživačkih projekata

Simbolično na Dan mladosti, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo objavilo je Javni…

Općina Stari Grad nudi mogućnost izgradnje stambenih objekata u mirnom okruženju naselja Mošćanica

Općina Stari Grad raspisala je javni konkurs za zainteresovane investitore u kojem nudi mogućnost izgradnje deset…

Javni poziv za dodjelu sredstava za nagrađivanje mladih uspješnih pojedinaca sa područja općine Centar

Općina Centar Sarajevo raspisala je Javni poziv za dodjelu sredstava iz budžetskog granta za nagrađivanje mladih…

Ponovljeni poziv studentima za potpisivanje ugovora za stipendije

Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar ponovo poziva studente dobitnike općinske stipendije…

Općina Centar: Poziv boračkim udruženjima za dostavu projekata

Općina Centar je raspisala javni poziv udruženjima boračke populacije sa njenog područja za predaju prijedloga projekata…

Poziv boračkim udruženjima za dostavu projekata

Općina Centar je raspisala javni poziv udruženjima boračke populacije sa njenog područja za predaju prijedloga projekata…