Objavljen Javni poziv za subvencioniranje dijela kamate stambenih kredita mladima u Općini Novi Grad

Općina Novi Grad Sarajevo danas je objavila je Javni poziv za odabir banke za plasiranje kreditne…

Objavljen Javni poziv seoskim domaćinstvima za unapređenje postojećih turističkih usluga

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo raspisalo Javni poziv seoskim domaćinstvima za dodjelu opreme za razvoj novih i…

Općina Stari Grad objavila javni poziv za zakup prostora, već od 6 KM kvadrat na najatraktivnijim lokacijama

Trg fra Grge Martića, Despićeva, Obala Kulina bana, Kovači, Mula Mustafe Bašeskije… samo su neke od…

Ministarstvo privrede KS objavilo javni poziv za unapređenje ribarstva

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je danas Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta KS u…

Poziv za preduzetnike sa područja KS za učešće u radionicama za unapređenje poslovanja

U okviru projekta “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta (EGG)“ pozivaju se preduzetnici sa područja Kantona…

Poziv građanima za obnovu ostvarenog prava na dodatak za djecu u općini Centar

U skladu sa kantonalnim Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa…

Objavljeni javni pozivi iz oblasti poslovne rehabilitacije

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio je javne pozive iz oblasti profesionalne…

Općina Ilidža objavila javni poziv za stručno osposobljavanje osoba s visokom stručnom spremom

Općina Ilidža objavila je javni poziv za prijem osoba s visokom stručnom spremom bez radnog iskustva…

Raspisan javni poziv za pomoć pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH objavio Javni poziv za dodjelu sredstava…

Javni poziv za finansiranje projekata na području Srebrenice, Bratunca, Milića, Vlasenice, Zvornika, Višegrada i Rogatice

Vlada Kantona Sarajevo objavila je Javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima za finansiranje/sufinansiranje…