Danas je Dan Grada Sarajeva, zašto je ovaj datum historijski toliko bitan za sve nas?

Šestog aprila 1945. godine, “zajedničkim naporima i žrtvama sarajevskih patriota – Srba, Muslimana i Hrvata” oslobođeno…

Danas je Dan Grada Sarajeva, zašto je ovaj datum historijski toliko bitan?

Šestog aprila 1945. godine, “zajedničkim naporima i žrtvama sarajevskih patriota – Srba, Muslimana i Hrvata” oslobođeno…

Na današnji dan Turska carevina morala je predati teritorij BiH Austro-Ugarskoj monarhijiji

Berlinski kongres je bio skup predstavnika tadašnjih velikih sila Njemačke, Austro-Ugarske, Francuske, Velike Britanije, Italije, Rusije…

Danas je Dan Grada Sarajeva

Šestog aprila 1945. godine, “zajedničkim naporima i žrtvama sarajevskih patriota – Srba, Muslimana i Hrvata” oslobođeno…

Na današnji dan imenovana prva narodna vlada u Bosni i Hercegovini

Na današnji dan, 1918. godine imenovana je prva narodna vlada za Bosnu i Hercegovinu, sa 10…

Prije 112 godina Austro-Ugarska aneksirala BIH

Aneksija Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske, bila je nastavak procesa koji je započet Berlinskim kongresom…

Na današnji dan osnovano je Narodno vijeće SHS

Vlada Narodnog vijeća SHS za Bosnu i Hercegovinu je radila do 31. januara 1919. godine, kada…

Na današnji dan potpisan ugovor između Turske carevine i Austro-Ugarske monarhije o predaji teritorija BiH

Berlinski kongres je bio skup predstavnika tadašnjih velikih sila Njemačke, Austro-Ugarske, Francuske, Velike Britanije, Italije, Rusije…

Zašto su fasade austrougarskih zgrada pretežno crveno-žute boje?

Najznačajnije promjene nastale dolaskom austrougarskih okupacijskih snaga vidljive su u Sarajevu, koji je ostao u funkciji…

Sarajevska katedrala: Jedan od najljepših spomenika austro-ugarske arhitekture

Austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine 1878. godine ojačale su pozicije katoličke crkve u zemlji. Prekidanje višestoljetnog…