Na današnji dan Turska carevina morala je predati teritorij BiH Austro-Ugarskoj monarhijiji

Berlinski kongres je bio skup predstavnika tadašnjih velikih sila Njemačke, Austro-Ugarske, Francuske, Velike Britanije, Italije, Rusije…

Na današnji dan potpisan ugovor između Turske carevine i Austro-Ugarske monarhije o predaji teritorija BiH

Berlinski kongres je bio skup predstavnika tadašnjih velikih sila Njemačke, Austro-Ugarske, Francuske, Velike Britanije, Italije, Rusije…