Javna rasprava o Nacrtu odluke o zakupu stanova Općine Stari Grad osobama starosti do 30 godina

Općinsko vijeće Stari Grad na jučerašnjoj, 35. po redu, sjednici utvrdilo je Nacrt odluke o zakupu stanova Općine Stari Grad osobama starosti do 30 godina i uputilo ga u javnu raspravu koja će trajati 15 dana.

Subjekti javne rasprave su: Općinsko vijeće i njegova radna tijela, političke stranke, odnosno klubovi vijećnika, općinski načelnik i službe Općine Stari Grad Sarajevo, savjeti mjesnih zajednica i građani.

“Prijedloge i sugestije sa javne rasprave potrebno je dostaviti u pisanoj formi, lično, u Službu za imovinsko – pravne, geodetske poslove,katastar i stambene poslove”, navedeno je u saopćenju.

Nacrtom odluke je predviđeno da se mladim ljudima starosti do 30 godina omogući zakup stana čiji je vlasnik Općina Stari Grad.

“Ovo će pravo moći ostvariti mladi u bračnim zajednicama koji nemaju riješeno stambeno pitanje, žive kao podstanari i nisu dosad rješavali stambeno pitanje putem Općine Stari Grad. Uslov je i da imaju evidentirano prebivalište na području ove općine najmanje pet godina kontinuirano. Općina će dodjeljivati stanove nad kojima ima vlasništvo ili pravo raspolaganja, a u slučaju da ih je potrebno renovirati, te troškove će snositi zakupci, no sredstva uložena u adaptaciju kompenzirat će im se kroz zakupninu. Stanovi će se davati u zakup u maksimalnom trajanju od deset godina. S obzirom da se radi o nacrtu odluke, pozivaju se svi zainteresovani subjekti da daju svoje prijedloge i sugestije tokom trajanja javne rasprave”, naveli su iz Općine.

“Namjera je da se na ovaj način pomogne mladim ljudima u rješavanju stambenog pitanja, ali i pruži šansa da ostanu u BiH, odnosno općini Stari Grad Sarajevo”, kaže se u saopćenju.