Na današnji dan osnovana Granična policija BiH

Granična policija BiH uspostavljena je na osnovu Zakona o Državnoj graničnoj službi BiH koji je, u skladu sa svojim ovlaštenjima, 13. januara 2000. godine donio visoki predstavnik u BiH Wolfgang Petritsch.

Granična policija BiH je osnovana radi obavljanja policijskih poslova u vezi sa nadzorom i kontrolom prelaska granice BiH i drugih poslova propisanih zakonom, a počela je operativno raditi 6. juna 2000. godine, formiranjem prve jedinice Aerodrom Sarajevo. Stoga se na ovaj datum obilježava Dan Granične policije.