Naučnici otkrivaju kojim vitaminima ublažavamo štetna dejstva zagađenog zraka

Stanovnici svih većih gradova na Zapadnom Balkanu suočavaju se sa zagađenim zrakom. Međutim, naš region, nije usamljen kada je riječ o zagađenosti zraka.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od 90 posto svjetske populacije živi u područjima gdje zagađenje zraka prelazi granice. Naučnici dugo sumnjaju da PM 2.5 (sitne čestice u zraku) izazivaju epigenetske promene u našim ćelijama koje mogu da ugroze naše zdravlje, piše National Geographic, prenosi Radio Sarajevo.

Kada je riječ o Sarajevu, sistem za praćenje kvaliteta vazduha, pokazuje da koncentracija štetnih materija u zraku, posebno PM čestica, redovno premašuje bezbjednosne granice za kvalitet zraka preporučene u smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije.

Upravo iz tog razloga, međunarodni tim naučnika je 2017. godine uradio kliničko ispitivanje u želji da saznaju kako efekti izlaganja koncentraciji zagađenog vazduha od PM 2,5 mogu da budu ublaženi dnevnim suplementima vitamina B koji sadrže 2,5 mg folne kiseline, 50 mg vitamina B6 i 1 mg vitamina B12.

U istraživanju je učestvovalo deset volontera koji su prvo bili izlaganjem čistom zraku, a davan im je placebo kako bi izmerili njihove osnovne reakcije. Kasnije su isti ispitanici testirani velikim dozama vitamina B i bili su izlagani veoma zagađenom vazduhu koji sadrži visok nivo PM 2,5.

Rezultati istraživanja su otkrili da četvorosedmično izlaganje suplementima vitamina B ograničava efekat PM 2,5 između 28 i 78 posto na deset genskih lokacija. Istraživači su pronašli da se slična redukcija ogleda i u mitohondrijskom DNK, dijelovima ćelija koji generišu energiju.

Naučnici ipak ističu da ova studija ima mnoga ograničenja, poput malog broja ispitanika, a i manje informacija o veličini vitamina B koja izaziva reakciju, kao i da su potrebna podrobnija istraživanja i ispitivanja, rezultati ove studije su ohrabrujući i možda sadrže ključ umanjenja štetnosti zagađenog zraka.