Poziv za učešće na edukaciji Pružanje psihosocijalne podrške ženama oboljelim od karcinoma dojke

Udruženje “Think Pink – Zajedno smo jedno“ organizuje edukaciju na temu “Pružanje psihosocijalne podrške ženama oboljelim od karcinoma dojke“. Edukacija je namijenjena studentima i studenticama, bachelor socijalnog rada i bachelor psihologije, koji pohađaju završne godine Master studija na matičnim fakultetima.

Edukacija će trajati od februara do aprila 2020. godine, a obuhvata četiri modula kroz koje će se obrađivati teme usko vezane za pružanje psihosocijalne podrške ženama oboljelim od karcinoma dojke.

Edukacija se provodi u okviru projekta “Program osnaživanja zdravlja žena“, u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Način i rok prijave

Studenti i studentice zainteresovani/e za učešće na edukaciji se mogu prijaviti na sljedeći način:

Prvi korak
Za učešće na edukaciji prijaviti se putem linka: https://forms.gle/NxXezPMYzwjpmbYG6

Drugi korak
Nakon prijave putem online aplikacije, zainteresovani učesnici i učesnice na e-mail udruženja rftcsarajevo@gmail.com trebaju poslati CV i skeniranu prvu stranicu indeksa i skeniranu stranicu o upisu prve ili druge godine Master studija u 2019/2020 .

Krajnji rok za prijave je petak, 07.02.2020. godine.

Po zatvaranju Poziva za učešće, prijavljeni kandidati će biti pozvani na intervju, nakon čega će se izvršiti selekcija učesnika i učesnica. Za dodatne informacije kontakt je e-mail: rftcsarajevo@gmail.com.