Screenshot 1569

Program podrške CD i medijima za BiH 2019 – podrška postojećim i novonastalim mrežama OCD u različitim oblastima

Cilj podrške Evropske unije organizacijama civilnog društva (OCD) je izgraditi snažnije demokratije, poboljšati sistem odgovornosti i, na kraju, ostvariti bolje politike, te ekonomski i socijalni razvoj.

Generalni cilj ovog poziva za prijedloge projekata je ojačati kapacitete OCD-a kako bi doprinosile društvenom razvoju u specifičnim sektorima.

Nastoji se osnažiti civilno društvo u cilju ispunjavanja sljedećih ključnih uloga:

  • Stvoriti jače veze prema građanima putem njihovog uključivanja u procese donošenja javnih politika, posežući za društvom kao cjelinom, uključujući marginalizovane grupe i lokalne zajednice i putem poticanja građanskog aktivizma i učešća javnosti u donošenju politika;
  • Postati profesionalni i pouzdani partneri u donošenju javnih politika i u reformskim procesima putem praktikovanja zagovaranja utemeljenog na dokazima u svim sektorima i putem monitoringa reformi;
  • Doprinijeti jačanju odgovornog i inkluzivnog liderstva u političkoj, ekonomskoj i društvenoj sferi i pružati rano upozorenje u slučaju društvene promjene;
  • Jačati ekonomski razvoj i stvoriti bolje veze sa poslovnom zajednicom putem promovisanja preduzet., socijalnih inovacija i stvaranja radnih mjesta.

Glavna pitanja koja će se rješavati ovim programom su:

  • Dijalog između vladinog i nevladinog sektora je slab i nije institucionalizovan na svim nivoima.
  • Učešće građana u procesima donošenja javnih politika i odluka na lokalnom nivou je sporadičan i nije institucionalizovan.
  • Kapaciteti OCD-a, posebno na lokalnom nivou, su i dalje slabi.
  • OCD dovoljno ne doprinose u borbi protiv korupcije i podršci socio-ekonomskom razvoju.
  • Slobode medija i dalje su ugrožene i moraju se osigurati i ojačati.
  • Ukupni indikativni iznos koji je na raspolaganju za prijedloge projekata je 5.500.000 EUR.

Nazivi 11 grupa – Podrška mrežama OCD u oblasti: Grupa 1: Obrazovanje; Grupa 2: Zdravstva; Grupa 3: Socijalna inkluzija i socijalno preduzetništvo; Grupa 4: Ekologija i klimatske promjene; Grupa 5: Mladi; Grupa 6: Kultura; Grupa 7: Preduzetništvo i lokalna ekonomija; Grupa 8: Ženska prava; Grupa 9: Slobode i integritet medija; Grupa 10: Korupcija; Grupa 11: Jačanje političkog pluralizma.

Indikativna finansijska sredstva po grupi iznose 500.000 EUR.

Sve dodatne informacije i dokumentaciju u vezi sa Javnim pozivom potrazite na ovom linku: