Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva, neformalne grupe građana i fizička lica da dostave svoje kratke opise projekata po Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava prema specifikacijama u zvaničnom Pozivu.

Uz ovaj Poziv za podnošenje prijedloga projekata nalaze se i prijavni obrasci koje treba slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje prijedloge na razmatranje IOM-u.

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koji prijedlog projekta, da otkaže javni poziv i odbije sve dostavljene prijedloge, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom/im podnosiocu/ima prijave ili bilo koje obaveze da informiše podnosioca/e prijave po osnovu IOM odluke.

Prijave se dostavljaju na engleskom ili službenom jeziku ili jezicima zemlje putem e-pošte na adresu iomsjjmission@iom.int uz navođenje u nazivu poruke „Prijedlog projekta po Pozivu br. 98-01/20“ za mini grantove i „Prijedlog projekta po Pozivu br. 97-01/20“ za male grantove za podnosioce prijava iz BiH. Prijave se dostavljaju do 29.02.2020.g. a najkasnije do 24:00h.

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava možete preuzeti ovdje: Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata.

Prijavni obrazac za neformalne grupe građana i fizička lica možete preuzeti ovdje: Prijava (krakti opis projekta) za neformalne grupe građana i fizička lica.

Prijavni obrazac za organizacije civilnog društva možete preuzeti ovdje: Prijava (krakti opis projekta) za OCD.