KJKP ViK danas će vršiti radove na popravkama kvarova u pojedinim ulicama

04.02.2020. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Kranjčevićeva, Odobašina, Nova industrijska zona Vogošća, Barice, Omladinska, Safeta Zajke, Ismeta Mujezinovića, Logavina, Mehmedagina, Panjina kula i Trg solidarnosti.