Sarajevska škola: Da li je ovo realna zadaća za treći razred osnovnog obrazovanja?

Vrlo često na našu adresu stignu razni upiti i žalbe, a ovaj put je stigao jedan vrlo zanimljiv mail.

Naime, majka jednog školarca poslala je fotografije zadaće. Međutim, ništa tu ne bi bilo čudno da ta zadaća možda nije malo preteška za taj uzrast.

O čemu se radi? 

Učenici su imali školski rad na temu “Povijest zavičaja” gdje su učili neke osnovne stvari o razlici starih i novih gradova. Učili su i ko je bio Isa-beg Ishaković. Pitanja za zadaću su glasila ovako: “Zašto su stari gradovi građeni na uzvisinama”; “Po čemu se razlikuju noviji od starih gradova”; “Ko je bio Isa-beg Ishaković”.

I ništa tu nije čudno. Ali… Nakon toga su dobili zadaću da nacrtaju staro i novo Sarajevo. Majka ovog djeteta pitala nas je “koliko bi nas starijih osoba zapravo moglo da nacrta staro i novo Sarajevo“.