Ispred Doma zdravlja Vrazova umjesto šatora postavljeni kontejneri za trijažu: Pomoć Općine Centar

Općina Centar Sarajevo je, u namjeri da se spriječi širenje koronavirusa i stepen zdravstvene zaštite naših sugrađana podigne na viši nivo, obezbijedila dva kontejnera za trijažu koji su postavljeni ispred Doma zdravlja Vrazova.

Naime, ispred većine medicinskih ustanova su postavljeni šatori, ali s obzirom na vremenske, te uslove rada, Općina je izdvojila sredstva za kupovinu kontejnera sa grijanjem.

Na ovaj način su obezbijeđeni mnogo kvalitetniji uslovi za rad zdravstvenih radnika, ali i za pacijente koji traže pomoć.

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je prilikom posjete Domu zdravlja Vrazova u razgovoru sa direktoricom ove ustanove Amelom Kečo naglasio da ova lokalna zajednica čini maksimalne napore kako bi se prevazišla trenutna situacija sa koronavirusom.

Direktorica Kečo je kazala da su na ovaj način stvoreni puno kvalitetniji uslovi i za doktore i pacijente.

Općina Centar će, prema riječima Ajnadžića, i u narednom periodu izdvajati sredstva u skladu sa mogućnostima, a sve sa ciljem sprečavanja širenja koronavirusa.