Na današnji dan potpisan je Washingtonski sporazum kojim je osnovana Federacija BiH

Washingtonski sporazum je potpisan 18.03.1994. godine u Washingtonu (SAD) od strane bh. Hrvata i Bošnjaka. Potpisali su ga bosanski premijer Haris Silajdžić i hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić i Krešimir Zubak predsjednik Herceg-Bosne.

Dogovoreno je primirje između Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) i Armije Republike Bosne i Hercegovine ( ARBiH). Također je ukinuta Herceg-Bosna, i dogovoren je kantonalni ustroj teritorija pod kontrolom ARBiH i HVO.

To jest dogovorena je Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH). Kantoni su uvedeni kako bi se sprječila dominacija jednog naroda nad drugim.

Washingtonski sporazum je trebao biti samo prva faza dogovora, dok bi druga faza bila i uključivanje RS u pregovore, te prema ovom planu RS trebala je da nestane i da se na nivou cijele BiH uspostavi kantonalno uređenje, što su kasnije amerikanci odbacili.

Nekoliko je bilo spornih ideja kao ona o konfederaciiji između Hrvatske i FBiH koja nikada nije zaživjela.

Danas je FBiH skoro pred kolapsom zbog ogromne administracije i socijalnih davanja, tako da se spominju moguće ustavne promjene i revidiranja ovog sporazuma.