Netflix i Youtube smanjuju kvalitetu streaminga za Europu zbog velikog opterećenja

Netflix će u sljedećih 30 dana isporučivati smanjenu kvalitetu videozapisa za Europu, kako bi se smanjio pritisak na internet provajdere.

Potražnja za njihovim servisom porasla je uslijed velikog broja Europljana koji su sada ostali kod kuće obzirom na mjere suzbijanja koronavirusa. Kvalitetu videa smanjit će i YouTube.

Prema izvještaju američke kompanije za mrežnu opremu Sandvine, na video otpada više od 60 posto podataka koji se prenose, a Netflix-ov udio iznosio je nešto manje od 12 posto od ukupnog prometa piše CNN.

Telekomunikacijski operateri kazali su da podržavaju pozive korisnicima da se prebace na nižu kvalitetu slike zbog povećanih potreba za resursima koji su uzrokovani preseljenjem dijela svakodnevice na digitalne platforme kao što je nastava od kuće.

U ovoj fazi, inženjeri efikasno stvaraju nove obrasce upravljanja standardnim mrežnim operacijama”, kazala je Lise Fuhr, generalna direktorica Europskog udruženja telekomunikacijskih mreža.

Podržavamo napore Europske komisije da nacionalnim vladama i nacionalnim regulatorima osiguramo sve potrebne alate za održavanje mreža jakim i to širom kontinenta”, dodaje ona.