PA PREŽIVI: 130.000 djece u BiH na socijalnoj pomoći!

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je novu publikaciju “Žene i muškarci u BiH”, koja se bavi različitim oblastima i daje osnovne pokazatelje o ekonomskom i društvenom životu u našoj zemlji.

Obrazovanje – predškolsko, osnovno i srednje

Iz objavljenih podataka se jasno vidi koliko djece, odnosno školaraca gubimo. Za pet godina brojka je poprilično visoka – manjak od 16.801 osnovaca i 26.406 srednjoškolaca, prenosi Buka.

Konstatovano je i da je povećan broj učenika i učenica koji ranije napuste školovanje, ali razlozi nisu navedeni.

I dok se broj učenika u osnovnim i srednjim školama iz godine u godinu osjetno smanjuje u školskoj 2018./2019. godini u BiH su bile 359 predškolske ustanove, što je za 8,1 posto više ustanova u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu je i broj djece korisnika predškolskih ustanova porastao.

Umrli i rođeni

Porazni podaci tiču se i fertiliteta – BiH je najgora u Evropi. Ukupna stopa fertiliteta je u 2017. godini bila najviša u Turskoj (2,07), a od zemalja Evropske unije u Francuskoj (1,90), dok je najniža bila u Bosni i Hercegovini i Malti (1,26).

Podaci nadalje pokazuju da od 2009. godine u BiH postoji trend negativnog prirodnog priraštaja.

Kada se uporedi broj rođenih i umrlih u 2018. godini situacija je sljedeća rođeno je 29.467, a umrlo 37.477 osoba.

U BiH se svake godine rodi oko 3-4% više muške djece, dok za oko 1-2% više muškaraca umire u odnosu na žene.

Prosječna starost majke prema rođenju prvog djeteta je u periodu od 2014. do 2018. godine, porasla je sa 26,9 na 27,4 godine, a statistika donosi i podatak da od ukupnog broja vanbračne djece, kod 82 posto roditelji žive zajedno.

Socijalna zaštita

Agencija za statistiku BiH donosi još jedan poražavajući podatak – čak 129.673 maloljetnika i 419.873 punoljetnih lica u BiH koristi neki vid socijalne zaštite! I taj broj je porastao u odnosu na 2017. godinu.

Životni vijek

Ako je za neku utjehu – građani BiH iz godine u godinu duže žive. Prosječna starost umrlih žena u 2014. godini bila je 75,8 godina, a muškaraca 70,4, dok je u 2018. godini prosječna starost umrlih žena 76,8 godine, a muškaraca 71,4 godine, što znači da se stanovništvo u BiH duže živi u odnosu na posmatrani period.

Brakovi

U 2018. godini sklopljeno je 1.200 brakova više u odnosu na 2014. godinu, te je sklopljeno ukupno 19.911 brakova.

Prosječna starost nevjeste pri zaključenju prvog braka u 2018. godini je bila 27,1 godina, a kod mladoženje 29,7 godina života.

U 2018. godini došlo je do razvoda 3.091 braka. Najveći broj razvoda i kod žena i kod muškaraca desio se u životnoj dobi od 40 do 49 godina.

Migracije

Kada su u pitanju podaci koji se odnose na unutrašnja migraciona kretanja stanovništva BiH u 2018. godini, broj doseljenih/odseljenih stanovnika iznosio je 29.379.