Dervo Sejdić: Kako bi se koronavirus mogao odraziti na romsku zajednicu

“Nemam informaciju da je iko od Roma zaražen koronavirusom, ne d’o Bog da jedna osoba bude zaražena kako bi se to odrazilo na romsku zajednicu u BiH”, kazao je za N1 danas Dervo Sejdić, aktivista i borac za prava Roma u BiH.

O stanju romske zajednice u BiH, kazao je:

“Više od 95 posto nezaposlena populacija. Siromašna populacija. Populacija koja je prinuđena prikupljanjem sirovina obezbjediti novac da prehrani porodicu. Treba uzeti higijensku situaciju u obzir koja vlada u romskim populacijama, bez struje, bez vode, bez osnovnih sredstava. 12 romskih naselja u BiH je bez vode za piće. Nemam informaciju da je iko od Roma zaražen koronavirusom, ne d’o Bog da jedna osoba bude zaražena kako bi se to odrazilo na romsku zajednicu u BiH”.

Sejdić ističe da se obratio svim institucijama i organizacijama za pomoć.

“Ja sam aktivista i u Romskom informativnom centru i u Odboru za Rome pri Vijeću ministara. U oba navrata sam se obratio svim kantonalnim vladama, općinama, EK, Vijeću evrope, UNDP-ju sa apelom za pomoć romskim porodicama. Od Ministarstva sigurnosti smo jedino dobili odgovor, da ne raspolažu sa budžetskim mogućnopstima za hitnu intervenciju u hrani i novcu, ali su dali obećanja da će u kontaktu sa drugim organizacijama imati u vidu apel. Neke organizacije su obustavile aktivnosti i ta sredstva usmjerili ka humanitarnoj pomoći ali su to vrlo ograničena sredstva i nisu dovoljna”.