Vilsonovo šetalište: Kako je nastala mala zelena oaza u Sarajevu?

Vilsonovo šetalište omiljeno je mjesto za relaksaciju mnogim Sarajlijama, pa čak i u vrijeme pandemije koronavirusa. Dolaze nam topliji dani i gužva na Vilsonovom postaje sve veća jer svi traže kratki bijeg od gradske buke i užurbanosti u hladu lipe pored Miljacke.

Stabla lipe i kestena stoje tu već decenijama i vidjela su i sretne i tužne dane. Kako je nastala ova mala zelena oaza usred Sarajeva?

Šetalište je formirano još za vrijeme vladavine Austro-Ugarske monarhije. Tada se zvalo Kalajeva promenada, u čast tadašnjem upravitelju Bosne i Hercegovine i ministru finansija Austro-Ugarske, Benjaminu Kalaju.

Nakon Prvog svjetskog rata i uspostavljanja Kraljevine SHS, Kalajeva promenada preimenovana je u Vilsonovo šetalište, po američkom predsjedniku Thomasu Woodrowu Wilsonu koji je 1917. godine objavio rat Centralnim silama, čime je označio kraj moćne Austro-Ugarske vladavine.

Još početkom dvadesetog stoljeća zasađena su stabla lipe sa obje strane šetališta.

Između 1941. i 1945.godine, tokom okupacije NDH, Vilsonovo šetalište nosilo je ime Musolinijevo šetalište. Bila su tu mračna vremena za čitav svijet, pa tako i za Sarajevo.

Nakon rata i sloma fašističke okupacije, vraćeno mu je staro ime, ali je 1960. godine opet preimenovano u Omladinsko šetalište.

Napokon, 1993. godine aleja ukrašena sa 450 stabala lipe opet je prozvana Vilsonovim šetalištem, imenom koje nosi i danas. Nadamose da će i naredne generacije sa sobom nositi lijepe uspomene baš sa Vilsnovog šetališta.