Sarajevska sehara
Foto: Mreža za izgradnju mira
Foto: Mreža za izgradnju mira
Sarajevskasehara.com » Konkurs za novinarsku nagradu “Srđan Aleksić”
Javni pozivi Vijesti

Konkurs za novinarsku nagradu “Srđan Aleksić”

Helsinški parlament građana Banjaluka i Mreža za izgradnju mira raspisali su konkurs za novinarsku nagradu “Srđan Aleksić”, za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim grupama i za razvoj društveno odgovornog novinarstva.

Na konkursu mogu učestvovati organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, koje do 31. oktobra 2020. godine pošalju prijedloge emisija, medija ili novinara, koji profesionalno i u kontinuitetu izvještavaju o marginalizovanim grupama u našem društvu i time doprinose rješavanju problema ovih društvenih grupa u praksi i razvoju društveno odgovornog novinarstva.

Na konkursu mogu učestvovati novinari i novinarke koje do do 31. oktobragodine pošalju tekstove ili priloge koji izvještavaju o marginalizovanim grupama u našem društvu i time doprinose rješavanju problema ovih društvenih grupa u praksi i razvoju društveno odgovornog novinarstva.

Način prijave za organizacije civilnog društva:

– Obrazloženje organizacije koja šalje prijedlog,

– Najmanje dvije snimljene emisije ili najmanje dva objavljena teksta/priloga novinara/novinarke koje organizacija kandiduje za novinarsku nagradu „Srđan Aleksić“ koji nisu stariji od godinu dana od objave Konkursa. (ne stariji od 1.5.2019)

Način prijave za novinare i novinarke:

– Detaljan CV novinara ili novinarki u vezi sa navedenim temama,

– Do tri priloga/teksta ne starija od godinu dana od objave konkursa, (ne stariji od 1.5.2019)

– Potvrdu urednika ili vlasnika medija o objavljenom prilogu/tesktu (ako se ne vidi datum objave).

Za obje kategorije obavezna je elektronska forma prijave.

Novinarska nagrada Srđan Aleksić će biti dodijeljena 10. decembra 2020. povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Pozivamo sve organizacije civilnog društva, posebno one koje predstavljaju marginalizovane grupe ili sa bave zaštitom i promocijom prava marginalizovanih i ranjivih grupa da se prijave na Konkurs i time podrže novinare i novinarke koji promovišu društveno odgovrno novinarstvo. Pozivamo novinare i novinarke da prijave svoje tekstove i priloge koji odgovaraju cilju Konkursa i koji su napisani u skladu sa skladu sa standardima društveno odgovornog i profesionalnog novinarstva“, kazali su iz Mreže za izgradnju mira.

Prijave se šalju na e-mail adresu nagrada@hcabl.org ili na adresu: Helsinški parlament građana Banjaluka, Bana Lazarevića 21. 78000 Banjaluka.

Povezani članci