Kontinuirana podrška porodiljama sa područja Općine Novo Sarajevo

Općina Novo Sarajevo kontinuirano obezbjeđuje novčana sredstva za jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta, te za mjesečnu pomoć porodiljama koje nisu u radnom odnosu.

U prva četiri mjeseca 2020. godine za porodilje koje su dobile blizance, treće i svako naredno dijete isplaćena je jednokratna pomoć u iznosu od 500 KM i to za 11 majki trećeg djeteta, 3 majke blizanaca i 4 majke četvrtog djeteta. Ukupno dodijeljena sredstva za ove namjene iznose 10. 500, 00 KM.

Novčanu pomoć u mjesečnom iznosu od po 60. 00 KM u prvom kvartalu 2020. godine ostvarile su porodilje koje nisu u radnom odnosu i to: u januaru 148 porodilja, u februaru 144 porodilje, u martu 136 porodilja, te u aprilu 133 porodilje. Ukupno dodijeljena sredstva po ovom osnovu iznose 36.430, 00 KM.

Sredstva se isplaćuju u skladu sa Odlukom o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu i Odlukom o dodjeli jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta, usvojenim od strane Općinskog vijeća Novo Sarajevo.