mreSVUBiH akademija

MreSVUBIH: Poziv za prijavu polaznika šeste generacije lidersko/trenerskog programa

Mreža savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini sa ponosom objavljuje poziv za upis šeste generacije lidersko/trenerskog programa mreSVUBIH-a.

MreSVUBiH nastoji da kao organizacija koja radi sa mladima širom Bosne i Hercegovine unaprijedi njihova znanja i vještine, te da ih prenese na sljedeće generacije ambicioznih i pozitivnih mladih ljudi.

MreSVUBIH AKADEMIJA je program koji će mladima iz BIH omogućiti da na edukativno/iskustveni način razviju svoje liderske kompetencije te da iste primjenjuju u programu razvoja savjeta/vijeća učenika u BiH.

MreSVUBIH AKADEMIJA je jedinstven četvorogodišnji program neformalne edukacije koji ima za cilj razvoj omladinskih lidera koji usklađuje lične potrebe i interese sa izazovima liderstva u specifičnom ambijentu BiH.

Zainteresovane kandidate molimo da se prijave tako što će ispuniti aplikacioni formular za mreSVUBiH AKADEMIJU dostupan na web stranici ovdje.

Svoje prijave možete slati do 15.6.2020. godine, nakon čega će biti izvršen odabir kandidata koji će biti primljeni na akademiju.

Prijave koje pristignu nakon navedenog datuma ulaze u izbor za mreSVUBiH AKADEMIJU u narednoj godini.
Za sva možete se obratite na tel: +387 33 933 200 ili na e-mail:office@mresvubih.org.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju (putem skype-a ili zoom-a).