ViK danas izvršava radove u 37 sarajevskih ulica

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Muse Ćazima Ćatića, Nadira Kafedžića, Gornjovakufska, Zaima Šarca, Višnjik, Teočačka, Avde Smajlovića, Muhameda ef. Pandže, Hasana Kaimije, Isaka Samokovlije, Ruđera Boškovića, Dejzina Bikića, Šipska, Halida Nazečića, Grdonj, Aleja Bosne Srebrene, Trebevićka, Ohridska, Stolačka, Braće Mulić, Sedrenik mali i Ranovačka. Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Muhameda efendije Pandže, Braće Kršo, Vratnik mejdan, Carina, Trg sarajevske olimpijade.

Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Mula Mustafe Bašeskije, Samira Gradišića, Bosanskih gazija, Dugi sokak, Mehmed paše Sokolovića a ručno čišćenje ulivnih građevina u ulicama Mjedenica i Nusreta Fazlibegovića.

Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Bajre Kaljanca, u Hadžičima i na Vidikovcu a crpanje separatora na Butilama.