Čedomir Jovanović nosilac liste Bošnjaka i Crnogoraca u Vojvodini

Lider Liberalno demokratske partije Čedomir Jovanović na predstojećim izborima u Vojvodini nosilac je manjinske liste ‘Koalicija za mir’, koju čine Bošnjačka građanska stranka i Stranka Crnogoraca, a na kojoj se nalaze i članovi LDP-a, prenosi portal “Nova.rs”.

Jovanović je pokušao i od Republičke izborne komisije da dobije saglasnost da njegova koalicija i na parlamentarnim izborima dobije status manjinske, ali je njegov zahtjev odbijen kao “neblagovremen”.

Liberalno demokratska partija će i na pokrajinskom i na republičkom nivou na izbore izaći u koaliciji sa Bošnjačkom građanskom strankom (BGS) i Strankom Crnogoraca (SG). Međutim, na izborima u Vojvodini LDP se ne pominje kao članica ‘Koalicije za mir’, iako je lider te partije označen kao njen nosilac liste, navodi “Nova.rs”.

Sa druge strane, na nivu Republike Srbije LDP će predvoditi koaliciju sa BGS i SC, ali i sa još nekim strankama i pokretima, poput Vlaške narodne stranke, Udruženja Jugoslovena u Srbiji, Akcione mreže i asocijacije romskih organizacija, Udruženje građana ‘Rumuni Homolja’ i Skaska.

U Rješenju Pokrajinske izborne komisije navodi se da je utvrđeno uvidom u Registar političkih stranaka, kao i Statut, Program i osnivačke akte političkih stranaka koje čine koaliciju, da su BGS i SC stranke nacionalnih manjina, kao i da ‘Koalicija za mir’ ispunjava uslove da joj se utvrdi položaj koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina.

Pokrajinska izborna komisija, kako se navodi u Rješenju PIK-a, njihov osnovni cilj biće ‘predstavljanje i zastupanje interesa bošnjačke i crnogorske nacionalne manjine i zaštita i poboljšanje prava njihovih pripadnika’.