Ministarstvo odbrane BiH: Koordinacija aktivnosti za vježbu “Brzi odgovor 2020”

Ministar odbrane BiH Sifet Podžić sa saradnicima održao je sastanak 22. juna 2020. godine u Ministarstvu odbrane BiH sa komandantom EUFOR-a u BiH generalmajorom Reinhardom Trischakom, na kojem se razgovaralo o nastavku planskih aktivnosti po pitanju obuke i saradnje Oružanih snaga BiH i EUFOR-a za 2020. godinu.

Ministar Podžić je, uz riječi dobrodošlice generalu Trischaku i njegovim saradnicima, izrazio zahvalnost EUFOR-u koji, i pored otežanih okolnosti rada uzrokovanih pandemijom COVID-19, nastoji realizirati planirane aktivnosti sa OS BiH.

Ključna tema sastanka odnosila se na održavanje vježbe „Brzi odgovor 2020“ koja je sastavni dio plana obuke i saradnje OS BiH i EUFOR-a. Nosilac planiranja i pripreme vježbe je EUFOR, a planirano je, ukoliko to bude dozvoljavala situacija sa koronavirosom, da bude održana krajem augusta na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine u saradnji sa OS BiH i sigurnosnim agencijama u
BiH. Ministar Podžić je potvrdio spremnost OS BiH da, po uzoru na vježbu iz 2019. godine, u vježbi učestvuju sa snagama jednog pješadijskog voda, jednog odjeljenja vojne policije i jednog Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava (EOD).

Razgovaralo se i o aktuelnom statusu rješavanja viška naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava (NMiMES), te obilježavanja malog i lakog naoružanja. U tom pogledu, istaknuto je da su i u 2020. godini, uprkos pandemiji, uspješno nastavljene aktivnosti na uništavanju viška MiMES-a i obilježavanju malog oružja i lakog naoružanja.

Također, ministar Podžić i general Trischak razmijenili su informacije po pitanju stanja sa pandemijom COVID-19, ističući da je trenutno stanje, kako pripadnika OS BiH tako EUFOR-a, pod kontrolom.

General Trischak je pohvalio aktivnosti MO i OS, prije svega, u provođenju preventivnih mjera u cilju sprečavanje pandemije COVID-19, kao i aktivnosti na rješavanju viška MiMES-a i obilježavanja malog i lakog naoružanja. Pozdravio je da su OS BiH uvijek prisutne kada je u pitanju pružanje pomoći građanima BiH, te istakao važnost finansijskog ulaganja u Oružane snage BiH.