Foto: Pixabay

Na današnji dan odobrena austrougarska okupacija Bosne i Hercegovine

Na današnji dan, 13. juna 1878. godine započeo je Berlinski kongres, važan sastanak koji je predstavljao prekretnicu u historiji Jugoistočne Evrope.

To je bio sastanak predstavnika tadašnjih velikih sila Njemačke, Austro-Ugarske, Francuske, Velike Britanije, Italije, Rusije i Osmanskog carstva, kojim je predsjedao Otto von Bismarck.

Kongresom su Crna Gora, Srbija i Rumunija priznate kao nezavisne države, koje više nisu  formalno bile dijelom Osmanskog carstva, dok je na sjeveru današnje Bugarske uspostavljena Kneževina Bugarska pod ruskom zaštitom.  Preostali dio Bugarske ostao je u sastavu Rumelije, kao autonomne pokrajine Carstva.

Veliku ulogu na Berlinskom kongresu imao je austrougarski ministar vanjskih poslova grof Gyula Andrássy. Naime, Austro-Ugarskoj je na tom kongresu odobrena okupacija Bosne i Hercegovine, koja je u to vrijeme bila pod vrhovnom vlasti Osmanskog Carstva. Osim toga, dobila je pravo postaviti svoje trupe i u Novopazarskom sandžaku, što joj je teoretski otvaralo put za prodor prema Solunu, a ujedno je sprečavalo mogućnost teritorijalnog povezivanja Srbije i Crne Gore.

Moć Osmanskog Carstva u Evropi i ovim je mirovnim sporazumom drastično smanjena. Utjecaj Rusije također je smanjen u korist Austro-Ugarske, što je povećalo tenzije između dva carstva. Pored toga, ovo je novo uređenje Balkana dovelo do novih sukoba na tom području, koje će uroditi Balkanskim ratovima.