Sarajevska sehara
Foto: centar.ba
Foto: centar.ba
Sarajevskasehara.com » Općina Centar raspisala Javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći starijim osobama
Javni pozivi Vijesti

Općina Centar raspisala Javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći starijim osobama

Općina Centar Sarajevo je raspisala Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći penzionerima i osobama bez primanja starijim od 65 godina uz ispunjavanje određenih kriterija.

Javni poziv je objavljen na web stranici Općine Centar i ostaje otvoren 30 dana nakon prestanka proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili do utroška planiranih sredstava.

Općina Centar je prva lokalna zajednica u BiH koja je nakon usvajanja rebalansa budžeta krenula sa konkretnim mjerama i pomoći usljed krize izazvane koronavirusom.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju penzioneri i osobe starije od 65 godina koja su se u vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće našli u stanju socijalne potrebe pod uslovom da ispunjavaju sljedeće kriterije:

a) da podnosilac zahtjeva na dan proglašenja stanja prirodne nesreće ima prebivalište na području općine Centar Sarajevo;

b) da je podnosilac zahtjeva stariji od 65 godina;

c) da je podnosilac zahtjeva penzioner ili osoba bez primanja;

d) da primanja porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos najniže penzije isplaćene na teritoriji FBiH u mjesecu aprilu tekuće godine (371,77 KM);

e) da se podnosilac zahtjeva ili član njegovog porodičnog domaćinstva ne nalazi na evidenciji korisnika prava na stalnu novčanu pomoć za kupovinu hljeba i mlijeka putem Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar Sarajevo.

Uz prijavu na javni poziv obavezno je dostaviti uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva, prijavu prebivališta za punoljetne članove porodičnog domaćinstva, kućnu listu, dokaz o primanjima punoljetnih članova porodičnog domaćinstva, ček od penzije za mjesec april tekuće godine ili uvjerenje o visini isplaćene penzije u mjesecu aprilu tekuće godine (za penzionere), uvjerenje Federalnog zavoda za PIO da lice starije od 65 godina bez primanja ne ostvaruje pravo na penziju i tekući račun podnosioca zahtjeva.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi Službi za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti – Odsjek za socijalnu zaštitu, preporučeno putem pošte ili na protokol Općine Centar Sarajevo, Mis Irbina 1.

Za sve dodatne informacije zainteresirani mogu pozvati broj telefona 033/562-447.

Povezani članci