Sarajevska sehara
Foto: Facebook
Foto: Facebook
Sarajevskasehara.com » Sutra odluka o raspodjeli zaštitne opreme iz donacija prijateljskih zemalja
BiH Vijesti

Sutra odluka o raspodjeli zaštitne opreme iz donacija prijateljskih zemalja

REKLAMA

Zbog loše situacije u Tuzlanskom kantonu čiji je uzrok koronavirus, iz Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla obratili su se federalnom Ministarstvu zdravstva sa zahtjevom da im se dodijeli zaštitna oprema iz donacija prijateljskih zemalja.

Iz Ministarstva zdravstva FBiH napominju da su donacije namijenjene za cijelu Federaciju, piše Oslobođenje.

“Zdravstvene ustanove ne bi trebalo da se oslanjaju na doniranu robu kada je u pitanju zaštitna oprema s obzirom na to da, između ostalog, ne možemo biti sigurni kakav će biti kvalitet iste. Također, želimo napomenuti da je Vlada FBiH iz budžeta za 2020. godinu obezbijedila kliničkim centrima sredstva od 30 miliona KM, čija je namjena tretman oboljelih, nabavka lijekova i drugog potrošnog materijala, nabavka neophodne medicinske opreme, medicinskih sredstava, dezinfekcionih sredstava i druge zaštitne opreme nužne u situaciji borbe protiv pandemije izazvane koronavirusom. Konkretno, UKC-u u Tuzli do sada je doznačeno pet miliona KM za pomenute namjene”, navode iz kabineta ministra zdravstva FBiH Vjekoslava Mandića.

REKLAMA

Također su istaknuli kako je prijem međunarodnih donacija i provođenje procedure carinjenja u nadležnosti državnih institucija.

“Vijeće ministara BiH vrši raspodjelu primljenih donacija na entitete i Brčko distrikt. Nakon donošenja Odluke o raspodjeli od Vijeća ministara, roba namijenjena FBiH dostavljana je Federalnoj upravi Civilne zaštite, a dalje kriterije za raspodjelu zdravstvenim ustanovama u FBiH utvrđuje Zavod za javno zdravstvo FBiH, nakon što Federalna uprava CZ-a stavi na raspolaganje donirane količine. Federalno Ministarstvo zdravstva, FUCZ i Zavod za javno zdravstvo FBiH pokrenuli su proceduru raspodjele doniranih medicinskih sredstava. Napominjemo da je procedura pokrenuta nakon prijema Odluke Vijeća ministara BiH o raspodjeli donacije koja je dostavljena FUCZ-u”, kažu u federalnom Ministarstvu zdravstva.

 

REKLAMA

Povezani članci