Transparency International BiH traži od Vijeća ministara BiH Zakon o sukobu interesa

Vijeće ministara BiH nije ispoštovalo rok u okviru kojeg je trebalo da uputi u parlamentarnu proceduru Nacrt zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, navode iz Transparency Internationala u BiH (TI BiH).

Prema zaključcima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, rok od 90 dana istekao je još u aprilu, zbog čega je TI BiH uputio otvoreno pismo na adresu Ministarstva pravde i Vijeća ministara BiH.

Prijedlog zakona, u čijoj izradi je učestvovao i TI BiH, a koji su podržale i međunarodne organizacije, uključujući EU i OSCE, bio je pred poslanicima Predstavničkog doma 16. januara ove godine. Umjesto izjašnjavanja, Predstavnički dom zadužio je Vijeće ministara da izradi vlastiti nacrt zakona što se do danas nije dogodilo, poručuju iz TI BiH.

“Zbog svega se stiče utisak da nadležne institucije opstruišu usvajanje ovog zakona, koji predstavlja jedan od ključnih mehanizama za prevenciju korupcije”, dodaje se.

Postojeće zakonsko rješenje, kako dodaju, ne sadrži sve neophodne mehanizme za sprečavanje sukoba interesa, nije u skladu s međunarodnim standardima, te se pri tom uopšte ne primjenjuje jer, kako tvrde, novi saziv Komisije za odlučivanje o sukobu interesa još od 2018. nije imenovan, pa brojne prijave već dvije godine nema ko da rješava.

Iz TIBiH navode da se u posljednjem izvještaju Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO) jasno navodi da u BiH ne postoji kredibilan i nezavisan mehanizam koji se bavi pitanjima sukoba interesa, te da su neophodne hitne izmjene u ovoj oblasti. Također, poboljšanje ovog zakona jedan je od 14 ključnih prioriteta u Mišljenju Evropske komisije o aplikaciji BiH za članstvo u EU.

Uz otvoreno pismo, TI BiH je na adresu Ministarstva pravde i Vijeća ministara BiH ponovo dostavio prijedloge sa kojima su saglasne sve relevantne međunarodne institucije, koje su također ranije apelovale da se zakon usvoji.

Između ostalog, predlaže se proširenje kruga lica na koje će se zakon primjenjivati, sprečavanje zloupotrebe javnih resursa za političku promociju, kao i uspostava nezavisne komisije koja bi odlučivala o sukobu interesa.