Sarajevska sehara
Drvar
Drvar
Sarajevskasehara.com » Otpad u Drvaru nije uskladišten na okolinski prihvatljiv način
BiH Vijesti

Otpad u Drvaru nije uskladišten na okolinski prihvatljiv način

Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da privredni subjekt „Krom reciklaža” d.o.o. Drvar posjeduje dozvolu za upravljanje otpadom izdatu od strane nadležnog kantonalnog ministarstva, te da je 14 šlepera neopasnog tekstilnog otpada uvezeno i istovareno na više lokacija.

Konstatovano je da otpad nije uskladišten na okolinski prihvatljiv način kao i da operator upravlja otpadom bez nadzora.

Pogon i lokacija koji se pominju u dozvoli ne odgovaraju stanju na terenu, oprema i mašine za reciklažu ne postoje na lokaciji uskladištenja otpada.

Inspektori su na licu mjesta uzeli uzorke otpadnog materijala radi analize i subjektu nadzora su naložili da do četvrtka, 9. jula Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostavi detaljan izvještaj o uvozu i prijem otpada, te lokacijama odlaganja istog.

Nakon uvida u zatraženu dokumentaciju, federalni inspektori će poduzeti mjere iz svoje nadležnosti, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo u ponedjeljak će podnijeti krivičnu prijavu i zatražiti od nadležnih istražnih organa da ispitaju sve dozvole koje je dobila firma „KROM reciklaža d.o.o.“ Drvar, čiji postupci su posljednjih dana uznemirili i zabrinuli građane općina Drvar i Bosansko Grahovo.

“Moram istaći to da Federalno ministarstvo okoliša i turizma dokumentaciju cijeni na osnovu onoga što dobije. U slučaju firme ‘KROM reciklaža’ d.o.o. mi smo dobili uredne dokumente. I na osnovu njih morali smo postupati. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, kao i u nekim drugim slučajevima kada je u pitanju izdavanje dozvola, tako i u ovom slučaju, dovedeno je pred svršen čin. Ako nam stranka dostavi urednu dokumentaciju koju izdaju niži nivoi vlasti, mi htjeli to ili ne, po zakonu moramo izdati dozvolu. Zbog toga je sada neophodno da tužilaštvo istraži kako je firma ‘KROM reciklaža’ d.o.o. registrirana u sudu, a sud napisao da je sjedište firme u zgradi Općine Drvar, ali i sve druge detalje”, poručila je Đapo.

Podržala je načelnicu Općine Drvar Dušicu Runić i građane Drvara u njihovoj borbi da se sve sumnjive okolnosti izvedu na čistac, te pozvala kantonalnog ministra da objasni zašto je kantonalna dozvola izdata bez javne rasprave i učešća javnosti.

Povezani članci