Foto: JP Ceste FBiH

Transparency International: Ceste FBiH bez tendera dodijelile poslove u vrijednosti od 27.9 miliona KM

Firmama koje rade na redovnom održavanju magistralnih puteva dodijeljeni su poslovi u vrijednosti od 27.9 miliona maraka bez ikakvog postupka javnih nabavki od strane Cesta Federavcije Bosne i Hercegovine.

Prema pisanju Transparency International razlog je zvanično to što im je novi tender stopiran zbog žalbe, a raspisali su ga nepuna dva mjeseca prije isteka četvorogodišnjeg okvirnog sporazuma i očigledno nisu predvidjeli mogućnost da će neko uložiti žalbu.

Kada se jedan od ponuđača žalio Ceste FBiH našle su se u situaciji da ne mogu vršiti redovno održavanje svih magistralnih puteva u svojoj nadležnosti. Zato su se obratili Vladi Federacije BIH i dobili odobrenje da “prekrše zakon” tačnije da bez ikakvog postupka sklope anekse ugovora sa postojećim izvođačima, što je na kraju plaćeno 27,9 miliona maraka. Transparency interantional u BiH pratio je ovaj postupak iz kojeg se vidi da su uslovi bili diskriminatorni i da se ovakav ishod mogao očekivati.

Da je Zakon na ovakav način prekršen zaključio je i Ured za reviziju institucija FBIH koji je imao uvid u potpisane Anekse ugovore, a kojima je cijena održavanja dodatno povećana za 1,1 milion KM koliko je koštala nabavka dodatnih količina soli.

“Potpisani su aneksi ugovora kojima su se mijenjale pojedine odredbe ugovora, između ostalog i da je dio ugovora predračun za nabavku dodatnih količina soli za posipanje cesta. Navedeno nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH… Društvo nije pravovremeno provodilo postupke javnih nabavki što je dovelo do zaključenja ugovora o dodatnim radovima bez provođenja postupka javnih nabavki, kao i mijenjanja postojećih odredbi ugovora zaključenim aneksima. Vrijednost zaključenih ugovora sa aneksima od 1.9.2018. do 30.06.2019. iznosi 27 996 115 KM od čega se na nabavku soli odnosi 1 102 305 KM”, navedeno je između ostalog u Revizorskom izvještaju.

Kašnjenje sa raspisivanjem tendera dovelo je Ceste FBIH u situaciju da moraju prekršiti zakon jer je četvorogodišnji okvirni sporazum sa svim izvođačima isticao u septembru 2018. godine. Tender je raspisan 6.jula 2018. a ponude su trebale biti otvorene 6. avgusta što znači da je bilo kakva žalba i probijanje rokova automatski značila ugrožavanje redovnog održavanje puteva. Firma „I. Selimović d.o.o.“uložila je žalbu 18.jula, a odluka da se ugovor dodijeli bez ikakvog tendera donesena je u toku žalbenog postupka, prije nego što je Kancelarija za razmatranje žalbi BIH donijala bilo kakvu odluku. Naime, KRŽ poništava ovaj tender tek 28. avgusta, a Vlada FBiH još 24. jula na sjednici u Mostaru, odobrava da se poslovi dodjele postojećim izvođačima.

“Data je suglasnost Javnom poduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na produženje okvirnih sporazuma i sklapanje novih ugovora za radove redovitog održavanja magistralnih cesta na teritoriji Federacije BiH, s postojećim izvođačima koji su do sada obavljali ove radove, i po istim cijenama koje su dobivene na bazi otvorenog postupka javnih nabavki koji je proveden 2014. godine”, navedeno je u odluci Vlade FBiH.

Zbog svega se postavlja pitanje kako su Vlada FBIH i uprava Cesta FBIH mogle znati kakva će biti odluka KRŽ-a, zašto se kašnjenjem u provođenju nabavke ugrozilo redovno održavanje puteva i zašto su milioni podijeljeni bez provođenja bilo kakvog postupka koje zakon predviđa u slučajevima kad je ugrožen javni interes.

Ugovoreni su radovi za 12 lotova po dionicama sa izvođačima koji su do tada održavali magistralne puteve, a ove firme radile su 10 mjeseci dok nije okončan novi postupak.

Revizor navodi da su ugovori sklopljeni nezakonito i dodaje da se ista ova praksa dešavala i ranije, odnosno da Ceste FBIH ne provode pravovremeno javne nabavke, ne pripremi tendersku dokumentaciju na pravilan način, što rezultira žalbama i kašnjenjima u provođenju postupaka.

Gotovo u istoj situaciji ranije su se našli i Putevi Republike Srpske, koji su zbog stopiranja tendera nastavili raditi sa postojećim izvođačima, a onda su na osnovu arbitraže izvršili plaćanje.