Aktivisti Altteatara obilježili Međunarodni dan mladih: “A gdje ti ideš?”

Aktivisti Udruženja dramskih umjetnika Altteatar su povodom Međunarodnog dana mladih, na gradskom Trgu mladih u Brčkom, organizirali ulični performans pod nazivom “A gdje ti ideš?”.

Tema Međunarodnog dana mladih je „Angažman mladih za globalno djelovanje“, kojom se želi istaknuti kako mladi na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini mogu da obogate nacionalne i multilateralne institucije i procese, te kako se njihova zastupljenost i angažman u formalnoj institucionalnoj politici može značajno poboljšati. Nadalje, velika većina izazova s kojima se čovječanstvo trenutno suočava, poput pandemije COVID-19 i klimatskih promjena, zahtijeva usklađeno globalno djelovanje i značajno angažiranje i sudjelovanje mladih kako bi se učinkovito riješili.

“Ovo pitanje funkcioniše i kao apstraktni pojam i veže se za intelektualno-duhovni put svakog od nas, i upravo na to pitanje je možda i najteže dati odgovor. Idemo li unazad? Idemo li naprijed? Idemo li ili nas tjeraju da idemo? Idemo li se izboriti – sami sa sobom, zajednicom, pojedincima, sistemom ili mentalitetom? Iz raznolike ponude bosanskohercegovačkih ‘idenja’ uvijek možemo odabrati naš put ili neki od makadama koji se trenutno asfaltiraju predizbornim obećanjima.”, poručili su aktivisti.

U Zenici, Goraždu, Travniku, Bugojnu, Doboju, Ljubuškom i Brčko Distriktu, ovi mladi ljudi su održali ulični performans “A gdje ti ideš?”, te glasno ponudili odgovore o tome gdje žele da idu u svom životu, kao i u kojem smjeru žele da idu njihove zajednice.