Dokumentarna izložba “Collegium artisticum – 45 godina” otvorena tokom cijelog augusta

Dokumentarna izložba povodom 45 godina postojanja i rada galerije (1975.-2020.) je otvorena i moguće je posjetiti tokom augusta u galeriji Collegium artisticum.

Izložba obuhvata odabranih 100 plakata izložbi i drugih kulturnih događaja koji su održani u prostoru galerije Collegium artisticum od njenog osnivanja 1975. godine do danas.

Galerija Collegium artisticum nalazi se u sklopu Centra Skenderija, a projekat adaptacije i enterijerskog uređenja prostora galerije izradili su arhitekti Milana Cindrić, Slavko Cindrić i Halid Muhasilović.

Svečano je otvorena u aprilu 1975. godine, na Dan oslobođenja grada Sarajeva, kolektivnom izložbom članova i članica tri umjetnička udruženja Bosne i Hercegovine: ULUBIH (Udruženje likovnih umjetnika), ULUPUBIH (Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera) i AABIH (Asocijacija arhitekata). Fuad Hadžihalilović Fuko je bio prvi direktor galerije i obavljao je funkciju direktora u periodu od 1975. do 2005. godine.

Od svog osnivanja do danas, galerija Collegium artisticum predstavlja relevantno izlagačko mjesto i jedan od značajnih centara okupljanja umjetničke, intelektualne i kulturne scene. Tokom 45 godina postojanja i kontinuiranog rada na promociji vizuelnih umjetnosti i kulture, u galeriji je održano preko hiljadu individualnih i kolektivnih izložbi i drugih kulturnih događaja lokalnog, regionalnog i međunarodnog karaktera i značaja (kamerni koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, stručni skupovi i okrugli stolovi sa aktuelnim temama iz kulture, prezentacije i diskusije iz oblasti društvenog djelovanja i umjetničkog stvaralaštva, sajmovi knjiga, etc.).

Svojom dinamičnom aktivnošću i programom galerija nastoji da proprati sve aktuelne tokove savremene umjetnosti, da ostvari svoju misiju koja počiva na idejama avangardnog intelektualnog i umjetničkog pokreta COLLEGIUM ARTISTICUM s kraja četvrte decenije XX vijeka, sa ciljem da otvori prostor za sve inicijative koje podstiču duhovnu i kulturnu klimu u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.

Galerija nije prestajala s radom čak ni tokom rata i opsade grada Sarajeva.

Umjetnički paviljon Collegium artisticum je od osnivanja, aprila 1975. godine, koncipiran kao program aktivnog odnosa prema kulturi uopšte, nastojeći da oko sebe okuplja najangažovanije snage kako sa područja likovnih umjetnosti, tako i sa područja književnosti, teatra i muzičkog stvaralaštva. Tako raznovrsnim sadržajima, odnosno, njihovim međusobnim prožimanjima ostvaruje određeni profil savremene bosanskohercegovačke kulture.

Za doprinos razvoju i afirmaciji likovnog stvaralaštva, muzičke i književne umjetnosti, galerija Collegium artisticum je odlikovana Šestoaprilskom nagradom Grada Sarajeva 1982. godine.

Collegium artisticum, jedan od najvećih izložbenih prostora u Bosni i Hercegovini i regionu (površine preko 1843 m2), prostor-objekat od vojnostrateškog značaja za odbranu Kantona Sarajevo, kultno mjesto ovoga grada, nažalost posljednjih godina radi u ekstremno teškim uslovima koji su posljedica višegodišnjih ekonomskih i političkih previranja i kriza u našoj zemlji, nemara i nebrige nadležnih odgovornih institucija, nerazumijevanja vrijednosti i kulturno-istorijskog značaja ove galerije, nerješavanja nagomilanih problema (neriješen status galerije, neriješen status pojedinih uposlenika, prokišnjavanje, poplave, devastacija i fizička oštećenja izložbenog i kancelarijskog prostora, nedostatak i dotrajalost opreme za rad, manjak uposlenika – tehničkog osoblja i stručnog, kvalifikovanog kadra, …).

Tokom posljednjih nekoliko godina sve poslove oko održavanja prostora (izložbenih, kancelarijskih i magacinskih prostorija) i arhive galerije, sve programske aktivnosti organizuje i realizuje kolektiv galerije kojeg čine ukupno četiri uposlenika.

Opstanak galerije i njena budućnost su već godinama ugroženi i neizvjesni a njene mogućnosti i kapaciteti nisu dovoljno iskorišteni.

Na sjednici održanoj u septembru 2014. godine, Skupština Kantona Sarajevo donijela je Odluku o spajanju tri kantonalne Javne ustanove (Collegium artisticum, Bosanski kulturni centar i Sarajevo art) u jednu Javnu ustanovu pod nazivom Centar za kulturu Kantona Sarajevo.

Pomenutom Odlukom galerija je izgubila svoju samostalnost te je postala jedna od Organizacionih jedinica (zadužena za galerijsku djelatnost) u sklopu novoosnovane Javne ustanove.

U oktobru 2017. godine, na inicijativu Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo je donijela Odluku o izdvajanju Organizacione jedinice Collegium artisticum iz Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajevo u samostalnu Javnu ustanovu a potom, na sjednici održanoj u junu 2018. godine, Odluku o osnivanju JU Collegium artisticum Sarajevo.

Od tada pa do danas galerija sa svojim uposlenicima i dalje ”funkcioniše” i radi kao dio Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo, a njen budžet, status i status njenih uposlenika i dalje nije riješen.