Izmjena zakona: Policija će kažnjavati one koji ne poštuju mjere za zaštitu od koronavirusa

Na današnjoj sjednici Skupštine KS zastupnici su razmatrali Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, te su njegove predložene izmjene i usvojili.

Ministar unutrašnjih poslova KS Ismir Jusko u uvodnim napomenama kazao je da se važeći Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira primjenjuje već 13 godina i da je potrebno izmijeniti ga.

“Ove izmjene značit će davanje policijskim službenicima zakonskih alata kao instrumenata zaštite građana i njihove imovine. Akcent je na kontroli postupanja nadležnih organa, ali samo ako se policija izričito ovlasti u takvoj naredbi. Želimo da Uprava policije i njeni službenici budu od koristi u vrijeme epidemije“, rekao je ministar Jusko.

Zaključeno je da je zaštita zdravlja stanovništva na prvom mjestu, posebno ako se uzme u obzir činjenica koje posljedice mogu nastupiti ako se naredbe krše.