U A fazi Alipašinog polja počelo asfaltiranje novog parkinga sa 120 parking mjesta

Počelo je asfaltiranje novog parkinga u ulici Bajrama Zenunija, u A fazi Alipašinog Polja, koji će imati 120 parking mjesta, zelene pojaseve i javnu rasvjetu.

Njegovom izgradnjom rješeva se dugogodišnji zahtjev građana ovog dijela Alipašinog Polja, jednog od lokaliteta sa najvećim problemom saobraćaja u mirovanju.

U saradnji sa savjetom MZ, putem zbora građana, odabrana je ova lokacija za izgradnju parkinga, koji bi zadovoljio potrebe stanovnika ovog dijela naselja, nakon čega je Općinsko vijeće na sjednici održanoj u septembru 2019. godine potvrdilo Odluku da se na ovoj lokaciji izgradi parking prostor.

Dio zelene površine, koja nije bila na najbolji način uređena, iskorišten je za izgradnju parkinga, uz koji se zadržava i veliki dio zelenih površina, a kroz sami parking izgrađeni su razdjelni pojasevi u kojima će na jesen biti zasađene sadnice stabala.

Stotinu dvasdeset parking mjesta sa javnom rasvjetom koštat će oko 240.000 KM, što je znatno povoljnije u poređenju sa izgradnjom podzemnih garaža.

Foto: Općina Novi Grad
Foto: Općina Novi Grad

„Često ljudi kažu da se trebaju praviti podzemne etažne garaže, mi se slažemo sa tim, samo moramo znati da to košta i do deset puta više nego parking. Primjera radi, podzemna garaža koja se pravi u blizini Hitne pomoći u Novom Sarajevu imat će približan broj parking mjesta, a koštat će više od 4 miliona KM. Dakle, trebamo pristupati racionalno koliko je to moguće, naravno u dogovoru sa građanima, da zadržimo zelene površine, a da dio prostora tamo gdje je moguće, iskoristimo za proširenje parking prostora. Mi smo ovdje ostavili zelena ostrva koja će u jesenjem periodu biti zasađena sadnicama na način kako je to urađeno na parkingu u C fazi Alipašinog Polja“, kazao je načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić, dodajući da je važno zelenilo koje će na kraju praviti hlad i da se sve to zajedno uklopi u ambijent našeg naselja.

Parking je dio Programa ugovorenog prošle godine sa KJKP „Rad“ koji podrazumijeva izgradnju više od 500 parking mjesta. Jedan dio je već izgrađen, kod Doma zdravlja na Otoci, u Nedžarićima i drugim dijelovima Alipašinog Polja, a cijeli Program je jedno značajno povećanje kapaciteta mjesta za parkiranje u centralnim dijelovima općine Novi Grad.

Asfaltiranju parkinga u ulici Bajrama Zenunija prethodili su zemljani radovi i izgradnja javne rasvjete, ostaje da se uradi horizontalna signalizacija, pristupna saobraćajnica, te radovi na hortikulturnom uređenju, u sklopu kojih će dio škarpe biti ozelenjen kako bi sve dobilo jednu cjelinu.

Kako pitanje parkiranja vozila u Kantonu Sarajevo, naročito u Novom Gradu nije regulisano na adekvatan način, elaboratima koji su urađeni za Novi Grad, utvrđeno je da nedostaje nešto više od 2.000 parking mjesta u centralnim gradskim zonama, Općina je prije izvjesnog perioda počela raditi na povećanju kapaciteta parking prostora.

Foto: Općina Novi Grad
Foto: Općina Novi Grad

Izgradnjom novih i proširivanjem postojećih parkinga nastoji se riješiti problem nedostatka parking mjesta u Novom Gradu. Nakon toga ostaje rješavanje pitanja uređenja, korištenja parking mjesta, rezervacije, a sve je to moguće urediti na jedan puno efikasniji način kada bi se nadležnost sa višeg nivoa vlasti dala jedinicama lokalne samouprave.