KS: Potpisan protokol za pregovore u vezi kolektivnog ugovora za komunalnu privredu

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić i predsjednik Samostalnog sindikata radnika komunalne privrede u FBiH – Kantonalni odbor Sarajevo Ramiz Gušo potpisali su danas protokol za vođenje pregovora u vezi Kolektivnog ugovora za komunalnu privredu u Kantonu Sarajevo.

Nakon, potpisivanja ovog protokola Pregovarački tim Vlade Kantona Sarajevo započeo je danas i razgovore sa predstavnicima sindikata.

Sastanak je predvodila ministrica komunalne privrede i infrastrukture KS Nihada Glamoč, koja je ovom prilikom istakla da je potpisivanje protokola zajedničko opredjeljenje Vlade i Sindikata da pregovori oko zaključivanja Kolektivnog ugovora za komunalnu privredu budu sadržajniji i efikasniji s ciljem da što kraće traju, a najdalje do 31. oktobra ove godine.

Poručila je kako se nada da će se u konačnici postići iskoraci u oblasti komunalne privrede, uz obavezu da se zaštite prava radnika.

Također, svi učesnici sastanka su se složili da su svjesni finansijske situacije u kojoj se Kanton Sarajevo trenutno nalazi, zbog proglašenja pandemije uzrokovane koronavirusom, te da će tokom pregovora voditi i o toj činjenici računa.

Kako je istaknuto, cilj je iznalaženje najboljih rješenja za sklapanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama radnika i poslodavaca u oblasti komunalne privrede u Kantonu Sarajevo.

Dogovoreno je da se za naredni sastanak, a koji će biti održan 11. septembra, pripreme materijali komunalnih preduzeća, kako bi se o njima raspravljalo.

Pregovarački tim, pored ministrice Glamoč, čine ministrica pravde i uprave Mersa Kustura, ministrica za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Jasna Agić, ministar saobraćaja Adi Kalem, te pomoćnica ministra finansija Zejna Avdić, kao i pomoćnik za ekonomske  pravne poslove u Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture Adnan Begić.