Studenti tri fakulteta spremni na proteste ako Medicinski fakultet obustavi nastavu

Asocijacija studenata Stomatološkog fakulteta – ASSF „Studentist“ uputila je apel za pomoć u ostvarivanju osnovnog prava – prava na obrazovanje, nakon što je jučer s Medicinskog fakulteta u Sarajevu saopćeno da traže plaćanje obaveza za izvedenu nastavu u akademskoj 2018./2019. godini i potpisivanje ugovora za naredne dvije akademske godine ili neće biti nastave za studente Stomatologije.

Apel su podnijeli studenti Fakulteta zdravstvenih studija, Farmaceutskog fakulteta te Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, uz podršku kako su naveli, dekana Arzije Pašalić i Muhameda Ajanovića. Na zvaničnoj FB stranici ASSF “Studentist” čak su i najavljeni mirni protesti ukoliko dođe do obustave nastave.

Studenti navode da su došli i do informacija da se vrši diskriminacija studenata ova tri fakulteta i to na zahtjev KCUS-a.

“13.5.2020. godine federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić donosi rješenje u kojem navodi i prijedlog da Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, u statusu univerzitetske bolnice, bude nastavna baza studentima Medicinskog fakulteta, Stomatološkog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija, tačnije fakultetima Medicinske grupacije.

U periodu od 13. 5. do 1.9.2020. godine na adresu federalnog ministra, a u vezi sa rješenjem, dolazi zahtjev za izmjenu rješenja od strane Kliničkog centra u Sarajevu, gdje se umjesto prvobitno gore navedenog prijedloga, mijenja prijedlog na način da KCUS bude samo nastavna baza studentima Medicinskog fakulteta, isključivši studente ostalih fakulteta medicinske grupacije.

1.9.2020. godine ministar Vjekoslav Mandić donosi rješenje sa izmjenom prijedloga, a gdje isključivo navodi kao prijedlog da je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu nastavna baza studentima Medicinskog fakulteta.

Sve navedeno se radi sa ciljem da se studenti fakulteta Medicinske grupacije, izuzev studenata Medicinskog fakulteta, diskriminiraju te na taj način se izvrši i povreda zakona“, navode studenti.

Prema Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo član 151. propisuje da je Klinički centar UNSA nastavna baza svim organizacionim jedinicama koji pripadaju grupaciji medicinskih nauka.

„U skladu sa zakonom, federalni ministar zdravstva nema pravo usvajati prijedlog za isključivanje studenata fakulteta Medicinske grupacije, izuzev studenata Medicinskog fakultet, iz nastavnog procesa, a direktno i isključivo navodeći u prijedlogu Klinički centar UNSA kao nastavnu bazu samo Medicinskog fakulteta.

Klinički centar UNSA, u statusu univerzitetske bolnice i nastavne baze studentima medicinske grupacije nema pravo zahtijevati izmjene prijedloga u rješenju na tako perfidan način da se isključuju iz nastavne baze, a samim tim i nastavnog procesa studenti fakulteta Medicinske grupacije, izuzev studenata Medicinskog fakulteta“, stav je studenata.

I Statut Univerziteta u Sarajevu u članu 34. precizira da je “Klinički centar u Sarajevu osnovna nastavna klinička baza za fakultete Grupacije medicinskih nauka Univerziteta”.