Foto: A. Sm. (Sarajevska sehara)/ Arhiv

BiH se zadužuje 10 miliona eura za nabavku tramvaja

Vijeće ministara BiH je utvrdio Prijedlog ugovora o zajmu (GrCF2 V2 – projekat „Javni prevoz“ Sarajevo, dio 3) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 10 miliona eura.

Cilj ovog projekta je rješavanje jednog od ključnih izazova u razvoju infrastrukture javnog prevoza u Sarajevu nabavkom novih tramvaja. Provođenjem Projekta bi se unaprijedio kvalitet javnog linijskog prevoza putnika u skladu sa evropskim standardima zaštite životne sredine, s obzirom da tramvajski saobraćaj koristi ekološki prihvatljivu električnu energiju.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda, s alokacijom na Federaciju BiH, odnosno krajnjeg korisnika Kanton Sarajevo. Prijedlog ugovora sa Osnovama za njegovo zaključivanje biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.