Foto/ Zamijenjene instalacije u dijelu ulice Bakije sokak, slijedi nastavak sanacije

Sanacija ulice Bakije sokak na Sumbuluši, koja je posljednja ulica iz zajedničkog projekta Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, napreduje zadovoljavajućom dinamikom.

Planirana je sanacija većeg dijela ove izrazito duge ulice u kojoj se nalazi veliki broj domaćinstava, a radi se na četiri dionice. „Radovi su počeli na prve dvije dionice od skretanja za Sumbul česmu do raskrsnice sa ulicom Mustafe Dovadžije. Prvobitno je urađena zamjena kanalizacionih instalacija na dužini od oko 40 metara što je uspješno završeno“, potvrdili su u Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad.

Trenutno se na tom dijelu radi ravnanje i tamponiranje terena, djelimična zamjena trotoara, nakon čega slijedi završno asfaltiranje dionice. Po završetku radova na ovom dijelu, ovisno i o vremenskim prilikama, slijedi nastavak radova na ostalim dionicama, a to je uklanjanje starog asfalta i priprema terena za postavljanje novog.

Dionice koje se rade u ulici Bakije sokak: I dionica – od raskrsnice ulica Mustafe Dovadžije, Hadžijamakova i Bakije sokak do raskrsnice ulica Bakije sokak i Strošići, II dionica – od raskrsnice ulica Bakije sokak i Strošići do raskrsnice ulica Bakije sokak i Sumbul česma, III dionica – je tzv. ‘S’ krivina dijela ulice Bakije sokak, IV dionica – od raskrsnice ulica Bakije sokak i Strošići do ulice Sedrenik.

Sanacijom ulice Bakije sokak na Sumbuluši bit će završen zajednički projekat Općine Stari Grad i Direkcije za ceste Kantona Sarajevo vrijedan 1,4 miliona KM, a značio je sanaciju 12 ulica u Starom Gradu. Za ovu investiciju koja je prethodno uključivala ulice Rogina, Vinograd, Bijela česma i sada Bakije sokak izdvojit će se oko 444.000 konvertibilnih maraka. Radove izvodi konzorcij ‘ADO – TRANS’ iz Visokog i ‘DEMUS’ iz Sarajeva.