Na području općine Novo Sarajevo danas će se provoditi sistemska dezinfekcija javnih površina

Na području općine Novo Sarajevo danas u 18:00 sati je planirano provođenje dezinfekcije javnih površina, ulica, šetnica, prilaza zgradama, osnovnim i srednjim školama kao i drugih javnih površina.

Lokacije za dezinfekciju su određene, prema procjeni Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, koji su na osnovu epidemiološke situacije prepoznali najveća žarišta zaraze na području općine.

Na osnovu zaključenog Ugovora, provođenje sistemske dezinfekcije javnih površina na području Općine Novo Sarajevo izvršit će firma Sanitacija d.o.o.