Foto: Adiva.hr

Šetnja u prirodi poboljšava mentalno i emocionalno zdravlje

Istraživači su zaključili kako bi čak i 15 minuta šetnje u prirodi sedmično, povezujući se sa prirodom i sa svijetom oko nas, moglo biti dovoljno za poboljšanje sreće i psihičkog stanja.

 

Ranije ove godine, prije pandemije, istraživači su regrutirali 60 zdravih odraslih osoba starijih od 60 godina kako bi izmjerili učinak šetnje sa strahopoštovanjem na mentalno i emocionalno zdravlje.

‘Hodanje sa strahopoštovanjem’ jer šetnja može duboko utjecati na vaše emocije, mentalno zdravlje, a možda čak i na vašu kognitivnu funkciju.

 

Prema novom istraživanju sa Kalifornijskog univerziteta u San Franciscu, te blagodati možete i sami iskusiti sa samo jednom 15-minutnom šetnjom u prirodi sedmično, pod uvjetom da to radite na ispravan način.

Virginia Sturm, docentica i profesorica neurologije na Univerzitetu California u San Franciscu, predvodila je tim koji je provodio eksperiment kako bi se identificirali jednostavni načini za poboljšanje mentalnog zdravlja.

 

Sudionici u istraživanju nasumično su raspoređeni u jednu od dvije skupine. Od članova prve skupine zatraženo je da barem jednom sedmično, sami i laganim korakom, prošetaju na otvorenom u trajanju od 15 minuta.

Zamoljeni su da tijekom šetnje izbjegavaju upotrebu svojih pametnih telefona ili drugih uređaja.

 

Druga skupina dobila je iste upute uz napomenu da tijekom svojih šetnji iskuse strahopoštovanje.

 

Istraživači su pratili obje skupine osam sedmica.

Sudionici su ispunjavali dnevne ankete kako bi procijenili svoje emocionalno stanje, čak i u dane kada nisu šetali, a ankete su ispunjavali nakon svake šetnje.

U anketi su odgovarali na pitanja poput, o čemu razmišljaju tijekom šetnje. Na taj način istraživači su mogli otprilike procijeniti njihovo raspoloženje, osjećaje i strahopoštovanje.

 

Najzanimljivije od svega, istraživači su od njih zahtijevali da na početku i na kraju svake šetnje snime selfie.

Iako je prva skupina više šetala od one koja je morala iskusiti strahopoštovanje, dnevna istraživanja otkrila su da je skupina koja je hodala sa strahopoštovanjem primijetila značajno poboljšanje emocija, poput suosjećanja i zahvalnosti, tijekom osam sedmica. Istodobno su primijetili izrazito smanjenje osjećaja stresa i nervoze.

 

Najviše su otkrili selfiji.

Istraživači su proučavali izraze lica, ne znajući koji su sudionici bili u prvoj skupini, a koja skupina je bila ona koja je šetala sa strahopoštovanjem.

Na kraju osme sedmice, druga grupa (koja je šetala sa strahopoštovanjem) imala je vidno sretnije osmijehe. No još intrigantnije, sami selfieji su se s vremenom promijenili.

S vremenom su se sudionici druge skupine sve manje fokusirali na sebe dok su snimali selfije i više su prikazivali krajolik oko sebe. Selfiji su pokazali njihovu sposobnost razmišljanja, što bi kako kažu istraživači bilo, razmišljanje izvan kutije.

 

Ne samo da su selfiji druge skupine otkrivali sve više i više svijeta oko sebe, povećala se i količina strahopoštovanja koje su iskusili tijekom šetnji, pokazale su ankete. Sve ovo sugeriše da strahopoštovanje može biti praksa, poput pažljivosti, koja jača što duže to radite i donosi vam sve veću korist.

Istraživači su zaključili kako bi čak i 15 minuta šetnje u prirodi sedmično, povezujući se sa prirodom i sa svijetom oko nas, moglo biti dovoljno za poboljšanje vašeg mentalnog i emocionalnog zdravlja, piše Inc.