Svjetski dan gradova: Na današnji dan Sarajevo dobilo status Grada filma UNESCO-a

Ujedinjeni narodi odredili su 31. oktobar za Svjetski dan gradova s ciljem poticanja interesa međunarodne zajednice za globalnu urbanizaciju, saradnje među zemljama u pronalaženju mogućnosti i rješenja izazova urbanizacije te davanja doprinosa održivom urbanom razvoju širom svijeta.

Na današnji dan, 31. oktobra 2019. Sarajevo je prepoznato kao kreativni grad i dobilo status Grada filma UNESCO-a.

Status Grad filma UNESCO-a dodjeljuje onim gradovima koji imaju bogatu historiju filma, prepoznatljive festivale, značajne lokacije i produkcijsku infrastrukturu te su posvećni razvoju i promociji filmskog stvaralaštva.

Zahvaljujući nevjerovatnom uspjehu Sarajevo Film Festivala, zalaganju Mirsada Purivatre, direktora SFF-a i podrškom Grada Sarajeva postignuto je ovo priznanje Sarajeva kao prepoznatljivog brenda u svijetu i to u rangu evropskih metropola.

Kao član kreativne mreže, Sarajevo UNESCO Grad filma zalaže se za to da film i kreativnost budu ključni pokretači kulturnog, ekonomskog i socijalnog razvoja grada, kao i da sarađuju i budu partneri s drugim UNESCO-ovim kreativnim gradovima u mreži.

Mreža kreativnih gradova UNESCO-a okuplja ukupno 18 gradova filma, među kojima već godinu i naša prijestolnica.