Vijeće roditelja KS zatražilo informacije o tačnom broju zaraženih učenika i nastavnog osoblja

Upravni odbor udruženja Vijeća roditelja Kantona Sarajevo obratio se 15. oktobra Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS s ciljem dobijanja informacija i insistiranjem na hitnom unapređenju nastave u kombinovanim uslovima.

1. Dopisom od 28.08.2020. broj 100-028/20 Upravni odbor Vijeća roditelja KS je zatražio provođenje ankete o tehničkoj opremljenosti učenika. Ovim vas podsjećamo da nam je potrebno dostaviti rezultate te ankete, te plan nadležnog Ministarstva u svrhu poboljšanja stanja i relizacije on line nastave u odnosu na rezultate iste. Posebnu pažnju posvećujemo ovome pitanju u smislu izmjene epidemiološke situacije i eventulane potrebe za aktivnim on linom za učenike Kantona Sarajevo.

2. Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika u KS za vrijeme redovne nastave nije primjenjiv u datim okolnostima. Svjedoci smo da se Pravilnik komletno provodi i da nije došlo do usklađivanja Pravilnika sa uslovima kombinovane nastave. Ovim putem ponovno hitno tražimo da se u odnosu na skraćenu nastavu donesu jasne upute o smanjivanju broja ocjena po predmetima, te da se navedeni Pravilnik dopuni odredbama za praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika u on line okruženju, jedinstvenim za sve učenike u KS.

3. Pravilnik o pravdanju učeničkih izostanaka i dalje se provodi iako isti u uslovima kombinovane nastave nije moguće provoditi za vrijeme pandemije Covid 19. Očekujemo da će doći do povećanja neopravdanih izostanaka zbog nemogućnosti dobijanja ispričnica od strane Domova zdravlja. Ovim tražimo da se Pravilnik o izostancima stavi van snage za vrijeme pandemije.

4. Asistenti u nastavi – nedovoljan broj asistenata, redovno dobijamo pritužbe roditelja iz velikog broja škola – škole koje imaju i po 20 učenika koji rade po IPP-u su dobile po jednog asistenta. Iluzorno je očekivati da jedna osoba može pokriti potrebe za podrškom u savladavanju gradiva za 20-ero djece. Tražimo hitan angažman dodatnih asistenata u skladu s potrebama koje su škole prijavile Ministarstvu.

5. Svjedoci smo da je prelazak svih učenika na kombinovanu nastavu stavio nove izazove i na inače složenu situaciju s prevozom. Ovim tražimo donošenje hitnih mjera kojima će se problemi s prevozom umanjiti ili potpuno ukloniti.

6. Neophodno je da se roditeljima učenika srednjih škola daju jasne upute da li i pod kojim uslovima imaju pravo na pohađanje online nastave. Jasno propisan način za ostvarivanje toga prava, jer podsjećamo djeca osnovnih i srednjih škola moraju imati ista prava i mogućnosti. Kombinovana ( redovna i pasivna on line) i/ili aktivna on line nastava su naša neminovnost i svi moramo dati sve od sebe da se kvalitet nastavnog procesa održi nezanemarivajući pri tome dobrobit učenika. Gore pobrojanih 6 stavki su ključne da se interes učenika zaštiti.

U međuvremenu je zatražen i tačan broj pozitivnih učenika i nastavnog osoblja po školama, kažu iz Vijeća roditelja učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.

“Moramo izraziti duboku zabrinutost s razvojem situacije i očekujemo hitne reakcije kao i transparentnost nadležnih”, naveli su.