Vlada KS proglasila epizodu “Upozorenja”: Zagađen zrak u zonama A, B, C i D

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona Sarajevo proglasila je epizodu “Upozorenja” u zonama A, B, C i D Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo.

Razlog donošenja ove odluke je prekoračenje praga upozorenja PM10 čestičnih materija u zraku (150 µg/m3) izmjerenih na automatskim stanicama Otoka, Ilidža i Ilijaš za prethodni dan, a zatim i činjenica da se u narednih 48 sati, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje stabilna vremenska situacija, koja pogoduje daljem akumuliranju zagađujućih materija u zraku.

Ovakva situacija se očekuje do nedjelje, kada se predviđa prestanak pojave temperaturne inverzije, ali uz zadržavanje oblačnog vremena i slabog vjetra.

Uz zadržavanje svih kontinuiranih mjera i mjera iz epizode „Pripravnost“, u okviru epizode „Upozorenje“, sva pravna i fizička lica u Kantonu Sarajevo su obavezna preduzimati sljedeće mjere:

– Upozorenje da sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 50 kW koja koriste čvrsta goriva i teška lož ulja, smanje temperaturu u prostorijama koje zagrijavaju za minimalno 3ºC;

– Smanjivanje broja radnih sati tehnoloških postrojenja sa Liste pogona i postrojenja, kojima namjena nije proizvodnja toplotne energiju za grijanje za minimalno 20%;

– Primjena „mokrog postupka“ za zimsko održavanje cesta od strane komunalnih i drugih ovlaštenih institucija na svim glavnim gradskim saobraćajnicama, regionalnim i magistralnim cestama, te na najmanje 40% najprometnijih lokalnih cesta;

– Osiguravanje protoka motornih vozila bez dužeg zadržavanja na glavnim gradskim raskrsnicama putem znakova i naredbi koje daju ovlaštena policijska lica MUP-a Kantona Sarajevo;

– Zabrana izvođenja grubih građevinskih radova na otvorenom i zatvorenom prostoru;

– Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa preko 3,5 tone na glavnom gradskom longitudinalnom pravcu na potezu od Baščaršije do Nedžarića sa preusmjerenjem saobraćaja na alternativne pravce kretanja u skladu sa članom 95. Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo (Sl. novine KS 30/17). Tehnička regulacija saobraćaja za vrijeme zabrana vršit će se privremenom saobraćajnom signalizacijom ili opremom, znacima i naredbama koje daju ovlaštena policijska lica MUP-a Kantona Sarajevo. Ovo se ne odnosi na vozila javnog gradskog prevoza, javnih komunalnih preduzeća, vozila hitnih intervencija i dostavna vozila za prehrambene proizvode. Za vrijeme trajanja zabrane saobraćaja, upravitelji cesta su dužni svaki iz svoje nadležnosti izvršiti postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i opreme, uključujući i održavanje iste;

– U zoni A: “Zabrana kretanja automobila, čiji dizel motori imaju normu EURO2 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa uz asistenciju organa MUP-a, te zabrana kretanja teretnih vozila čiji motori imaju normu EURO2 i manju u skladu sa članom 95. Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo (Sl. novine KS 30/17). Ovo se ne odnosi na vozila policije, inspekcije, javnog gradskog prevoza, javnih komunalnih preduzeća, vozila pravnih lica koja za potrebe komunalnih preduzeća izvode radove na hitnim intervencijama, vozila invalidnih lica i vozila hitnih intervencija (civilne zaštite, hitne pomoći, vatrogasaca);

– Zabrana održavanja organizovanih sportskih i kulturnih aktivnosti na otvorenom prostoru, u cilju smanjenja kretanja i izlaganja stanovništva štetnim materijama, koje vrši organ MUP-a na zahtjev organa državne uprave nadležnog za poslove zdravstva;

– U zoni A: Pomjeranje radnog vremena organa uprave, javne administracije, uslužnih djelatnosti u cilju rasterećenja kapaciteta javnog prevoza i saobraćajnih gužvi i osiguranja boljeg protoka vozila na gradskim saobraćajnicama.

Zdravstvene preporuke za građane Kantona Sarajevo, nalaze se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo KS.

Važeći Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području Kantona Sarajevo, zajedno sa Listom pravnih i fizičkih lica na koja se odnosi Plan, nalaze se na web stranici Vlade Kantona i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Vlada KS će, u saradnji sa resornim ministarstvom, nastaviti kontinuirano pratiti stanje kvaliteta zraka i o tome blagovremeno informirati javnost, saopštila je Služba za press i protokol Kantona Sarajevo.