Omega
Foto: A. Sm. (Sarajevska sehara)/ Arhiv

Javni poziv/ Za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plate

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo 23. decembra.2020.godine objavio je Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne plate u FBiH za mjesec juni i juli 2020. godine.

Tekst Javnog poziva u cijelosti i Obrasci za prijavu po istom možete preuzeti na stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Prijave po ovom Javnom pozivu, vrše se isključivo preporučeno putem pošte na adresu: Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, 71000 Sarajevo.

Ovim putem, Pozivaju se poslovni subjekti (pravna lica i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost) koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plate (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine da podnesu prijave za ostvarivanje prava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plate (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine.

Poslovni subjekti koji su Uredbom iz tačke 1. ovog Javnog poziva isključeni iz finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine su: javna preduzeća, javne ustanove, javne institucije, organi uprave, upravne organizacije, organi i jedinice lokalne samouprave, banke i druge finansijske organizacije (oblasti po KD BiH 2010: 64-66), subjekti koji obavljaju djelatnost kockanja i klađenja, udruženja, te fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost kao dopunsko zanimanje, a koja u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaćaju prema paušalnom utvrđenom imosu.