Foto/ IOM objavio izvještaj sredstava koji su dobili od strane EU

Međunarodna organizacija za migracije u BiH objavila je izvještaj koliko su dobili novca od Evropske unije za migrantsku krizu u BiH te koliko je i na šta uloženo.

Podsjećamo da je Evropska unija od juna 2018. godine za IOM ili putem IOM-a doznačila 76.851.217 eura, a do decembra 2020. godine je potrošeno samo 51.560.327 eura.

Prema izvještaju IOM-a, do polovine ove godine ostalo je 25.290.890 eura. Ističu da su do sada pomagali ukupno 59.139 migranata u BiH.

Na institucije BiH, kao direktna podrška, utrošeno je 3.398.679 eura , što predstavlja sedam posto sredstava, operativni i administrativni troškovi su iznosili 1.326.368 eura ili dva posto, 7.047.055 eura ili 14% je utrošeno ne uspostavu prihvatnih centara, a najviše 39.788.225 što predstavlja čak 77 posto, na humanitarnu pomoć.

Direktna potrošnja išla je na nabavku 30 specijaliziranih vozila, vozila i kombija za Službu sa poslove sa strancima, Graničnu policiju BiH i policiju Unsko-sanskog kantona, zatim na finansiranje plaća za 25 službenika Službe za poslove sa strancima, te na troškove smještaja i hrane za policajce iz Republike Srpske, Granične policije i inspektore SPS-a u Zvorniku, Foči, Bijeljini, Bihaću i Trebinju.

Na direktnu podršku institucijama BiH utrošeno je 3.398.679 eura.

Pored toga, novac je utrošen i na nabavku i postavljanje 562 kontejnera za smještaj i toalet u Ušivku, Blažuju, Lipi, Biri, Sedri, Borićima i Miralu.

Kada je hrana u pitanju, potvrdili su da se dostavlja iz Kantona sarajevo (Pomozi.ba), i to rade i Crveni križ USK te Grada Bihaća. Neprehrambeni proizvodi su proizvodi neophodni za ličnu higijenu.

Novac je utrošen i na usluge osiguranja koje omogućavaju sigurno okruženje za sve korisnike centara.

Od tog broja, 421 je državljanin BiH, a dva nisu. Također, više od 50 posto zaposlenih je sa teritorije Unsko-sanskog kantona, kazali su u saopštenju IOM-a