Omega
Foto: historija.ba

Godišnjica smrti Edhema Mulabdića

Na današnji dan u Sarajevu preminuo je književnik, Edhem Mulabdić.

Edhem Mulabdić je rođen 1862. godine u Maglaju. U rodnom Maglaju je završio mekteb i ruždiju. Učiteljsku školu u Sarajevu je upisao 1887. godine, a završio 1890 godine.

Nakon toga radio na više mjesta. Bio je nadzornik više osnovnih škola, a od 1923. do 1929. bio je narodni poslanik na listi JMO.

Prvim književnim radovima javlja se u Bošnjaku Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka.

Pored toga, bio je i urednik mnogih muslimanskih kalendara (Bajraktar, Mearif), te je bio osnovao časopis “Behar” i društvo “Gajret”. Njegovo kapitalno djelo je prvi bošnjački roman “Zeleno busenje”. Napisao je još jedan roman “Nova vremena”, zbirku novela “Na obali Bosne” i mnogobrojne pripovijetke i članke u časopisima.

Danas je Mulabdić postao lektirski pisac i u škole se vraćaju njegova djela koja imaju veliku historijsku važnost jer nam daju tačnu sliku o vremenu dolaska Austro-Ugarske monarrhije i odlaska Turske carevine iz Bosne.