Foto: SOS Dječija sela BiH

SOS Dječija sela BiH i ProCredit Bank BH udruženi u pomoći obrazovanju mladih

Organizacija SOS Dječija sela BiH organizovala je svečano uručenje certifikata za jedanest mladih osoba koje su uspješno završile kurseve iz oblasti poznavanja rada na računaru, odnosno poznavanja engleskog jezika.

Edukaciju za ukupno 28 mladih, koji su učesnici YEEP projekta osnaživanja mladih, finansijski je omogućila ProCredit Bank koja je donirala sredstva za kurseve engleskog jezika u Školi za strane jezike Poliglot, te poslovne informatike u Centru za poslovnu edukaciju (CPE).

ProCredit Bank je u BiH posvećena razvojnim planovima svojih uposlenika i uposlenica, kontinuirano nastojeći da omogući najkvalitetnije edukacije. Isti model u svom radu primjenjuju i SOS Dječija sela BiH, vodeći računa o razvoju uposlenika, a posebno djece i mladih ljudi u brizi i podršci organizacije. Utoliko je prijateljstvo između ProCredit Bank i SOS Dječijih sela BiH proizašlo iz strateških opredjeljenja da se istinske promjene u društvu prave kroz ulaganje u znanje.

“Nama mladima je važan svaki vid dodatne edukacije koja nam može pomoći da budemo konkuretni na tržištu rada. Sigurna sam da će nam znanje iz oblasti poznavanja rada na računaru ili engleskog jezika mnogo pomoći pri zaposlenju, posebno kada uzmemo u obzir da je riječ o priznatim certifikatima i profesorima od kojih smo mnogo naučili. Znamo da se moramo sami izboriti učenjem i trudom, ali nam mnogo znači kada dobijemo priliku za edukacije i kada imamo podršku kroz ovakve projekte”, rekla je prilikom dodjele certifikata Edina, jedna od učesnica projekta.

Prva grupa mladih uspješno je završila kurs, a u narednom periodu ostali učesnici projekta će početi sa edukacijama iz ove dvije oblasti.

Amina Durmo Trlin, članica Uprave ProCredit Bank kaže kako je ulaganje u obrazovanje beskompromisno najispravniji način za ulaganje u budućnost zemlje. „Zahvalni smo SOS Dječijim selima BiH koji su nam otvorili ovu mogućnost da se aktivno uključimo u ono u što najviše vjerujemo – pomoć pri obrazovanju mladih ljudi. Iskreno vjerujemo da su među njima danas i naše buduće kolegice i kolege. Ostat ćemo posvećeni cilju otvaranja mogućnosti za sve mlade ljude kroz edukacije, što je jedna od temeljnih vrijednosti koje naša banka njeguje“, naglasila je Durmo Trlin.
SOS Dječija sela BiH nastavljaju sa projektom osnaživanja mladih, kako bi ih što bolje pripremili za samostalni život, a važan akcenat uvijek stavljaju na edukaciju mladih.

“U SOS Dječijim selima BiH uvijek se zalažemo za kvalitetno obrazovanje jer znamo koliku ulogu ima u građenju bolje budućnosti djece. Posebno je važno osnažiti mlade kroz dodatne kvalitetne edukacije kako bi sutra imali što bolje kvalifikacije, a samim tim i veće mogućnosti na tržištu rada. ProCredit Bank je prepoznala važnost obrazovanja mladih ljudi koji će sutra biti pokretačka snaga društva i od srca im hvala za podršku.”, istakla je Mirela Gruenther-Đečević, nacionalna direktorica SOS Dječijih sela BiH.

SOS Dječija sela BiH pored brige o djeci bez roditeljskog staranja i podrške porodicama u potrebi kroz Program jačanja porodica, provode i mnoge projekte koji se fokusiraju na osnaživanju djece i mladih, kako iz alternativne brige tako i iz lokalnih zajednica. Ukoliko i vi želite podržati rad Organizacije i pomoći djeci i mladim ljudima, više informacija možete naći na web stranici.