Foto: Facebook

Dan oslobođenja od fašizma/ Na današnji dan oslobođen je Mostar

Na današnji dan, prve jedinice 26. dalmatinske divizije probile su se u Mostar 14. februara 1945. godine.

Nešto kasnije do grada su se probile i 19. dalmatinska i 29. hercegovačka divizija, a već oko 19 sati gotovo sve njemačke i ustaške snage pobjegle su iz Mostara.

Vrhovni zapovjednik njemačkih snaga Adolf Hitler, priznao je poraz i izdao naređenje o povlačenju razbijene vojske. 14. februara 1945. godine, u 20 sati grad Mostar bio je slobodan.

Ovaj grad je u Drugom svjetskom ratu svoju slobodu skupo platio. Tada je poginulo 750 boraca, 1.517 žrtava fašističkog, četničkog i ustaškog terora, odnosno svaki osmi stanovnik grada nije dočekao slobodu.

Grad Mostar je imao svoj bataljon, ilegalnu štampariju, dao je 14 narodnih heroja i sedmero obješenih rodoljuba.