Omega
Foto: CEFE BiH

Novi javni poziv/ Pokreni svoj kreativni ili ICT biznis

Profesionalac ste u oblasti razvoja softvera, dizajna, fotografije, grafike, animacija ili filma, mode ili srodnih područja? Željeli biste svoje vještine i iskustvo iz oblasti kreativnih industrija i informaciono komunikacijskih tehnologija primijeniti na rješenja u različitim industrijama: od poljoprivrede, metalne, drvne, tekstilne industrije do pametnih gradova?

Lokalno partnerstvo za razvoj poduzetništva Centar Sarajevo poziva sve zainteresovane mlade osobe, sa prijavljenim mjestom boravka u Kantonu Sarajevo, u dobi od 18 do 35 godina te koje su zainteresovane za pokretanje/registrovanje vlastitog biznisa, da se prijave za učešće u Programu podrške pokretanju poduzetničkih ideja u oblastima ICT i kreativnih industrija.

Učesnice i učesnici će kroz ovaj program dobiti stručnu podršku u jačanju svojih vještina u poduzetništvu i poslovnom planiranju – odnosno izradi biznis plana. Pokretanje poduzetničkih poduhvata koji budu ocijenjeni kao najbolji će se finansijski podržati bespovratnim sredstvima i mentorskim programom u prvoj godini poslovanja.

Prijave je moguće predati putem online obrasca do 04.03.2021. godine.

Javni poziv se objavljuje u okviru projekta EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju. S ciljem jačanja ekonomije BiH, EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj. EU4Business je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

Lokalno partnerstvo Centar sačinjavaju Općina Centar, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, CEFE BiH, Internacionalni Burch univerzitet, Bit Alijansa i DVC Solutions d.o.o.

Cilj projekta

Lokalno partnerstvo za razvoj poduzetništva Centar Sarajevo ovim projektom nastoji promovirati općinu Centar kao lidera u oblasti poduzetništva, koji poticajnim poduzetničkim okruženjem, inkluzivnošću i dostupnošću naprednih programa podrške, privlači i podržava inovativne poduzetnike i povezuje ih s međunarodnim tržištem.

Putem Centra za izvrsnost u poduzetništvu (CIP) Partnerstvo polaznicima nudi fleksibilan mehanizam podrške s fokusom na biznise visokog potencijala, primarno u oblasti ICT i kreativnih industrija.

U ovaj poziv biće uključeno najmanje 50 polaznika, dok će 7 najbolje ocijenjenih dobiti finansijsku podršku za pokretanje biznisa.

Ocjenjivanje će se vršiti na osnovu transparentnih kriterija, a koji su, u formi aneksa ovom pozivu, dostupni svim polaznicima na ovom linku. Od posebne važnosti za uspješnost projekta je identifikacija i podrška poduzetničkim poduhvatima koji doprinose prevazilaženju ekonomskih i drugih posljedica krize uzrokovane pandemijom COVID-19 virusa.

Ciljna grupa

Ciljna grupa ovog poziva su mladi (do 35 godina starosti) sa prijavljenim mjestom boravka u Kantonu Sarajevo, s naglaskom na visokoobrazovane mlade osobe iz oblasti prirodnih ili tehničkih nauka i umjetničkih akademija (dizajn i multimedija).

Naročito ohrabrujemo studente završnih godina dodiplomskog i postdiplomskog studija, osobe koje su studij završile u prethodnih 3-5 godina te sve druge osobe koje smatraju da su u stanju uspješno pokrenuti biznis u oblastima ICT i kreativnih industrija te koje su spremne učestvovati u finansiranju svog biznisa sa vlastitim sredstvima do 50% od iznosa koji bude tražen od projekta u formi bespovratne finansijske podrške.

Sadržaj programa podrške

Program podrške će učesnicima staviti na raspolaganje:

Obuku u razvoju poslovnog modela prema SIYB metodologiji (Pokreni i unaprijedi svoj biznis) Međunarodne organizacije rada (ILO),

Mentorsku podršku u izradi svih elemenata poslovnog plana,

Bespovratna finansijska sredstva u iznosu do 1000 KM po biznisu (za pozitivno ocijenjene biznis planove),

Poslovno mentorstvo u prvoj godini poslovanja,

Mentorstvo iz ICT oblasti relevantnih za konkretni poduzetnički poduhvat,

Mentorstvo iz oblasti kreativnih industrija relevantnih za konkretni poduzetnički poduhvat,

Umrežavanje s drugim srodnim poduzetnicima u smislu zajedničkog izlaska na tržište, komunikacije prema dobavljačima, radnoj snazi, itd.

Za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 virusa, podrška će se pružati putem online platformi. Po okončanju pandemije podrška će se pružati konvencionalnim (direktnim) metodama.

Učesnici koji budu odabrani za finansijsku podršku kroz ovaj program, prije primitka sredstava obavezuju se:

Da će podržani biznis biti registrovan u periodu nakon dana zatvaranja ovog poziva (počevši od 05.03.2021. godine) do roka koji ističe 60 dana nakon potpisivanja ugovora o dodjeli finansijskih sredstava konkretnom biznisu;

Da podržani biznis registruju u formi koja podrazumijeva zapošljavanje minimalno jedne osobe (neformalni biznisi ili obrti u statusu dopunske djelatnosti koji nemaju zaposlenike nisu prihvatljivi)

Da će 12 mjeseci nakon osnivanja, održavati biznis aktivnim: bez zamrzavanja statusa ili gašenja

Da će u prvoj godini poslovanja zadržati potpuno ili većinsko vlasništvo nad podržanim biznisom.

Način prijave

Prijave se mogu podnijeti u periodu 12.02.2021 – 04.03.2021. godine, popunjavanjem online formulara koji je dostupan na linku. Link na formular će biti dostupan na sajtovima svih članica Lokalnog partnerstva Centar Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje

Dodatne informacije o programu

Dodatne informacije o programu se mogu dobiti:

Upitom na adresu: prijave@cefebih.org

Prisustvom na info-događajima (prezentacijama) koje će biti organizovane online, (putem ZOOM platforme) u sljedećim terminima:

19.02.2021, 17.30 sati (link za prisustvo), i

26.02.2021, 13.00 sati (link za prisustvo).