Poziv građanima da ne vrše spaljivanje trave da bi se spriječilo izbijanje požara

Poziv građanima da ne vrše spaljivanje trave a ukoliko uoče takve radnje da obavijeste nadležne institucije.

U narednim danima, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje lijepo i sunčano vrijeme sa temperaturama koje su iznad prosjeka za ovo doba godine.

Građani sa teritorije općine Novi Grad Sarajevo će iskoristiti ovo vrijeme za obavljanje proljetnih radova, čišćenja i uklanjanja suhog rastinja sa poljoprivrednih, šumskih i drugih površina, kao i njihovo spaljivanje i loženje vatre na izletištima, to direktno može uticati na povećanje rizika od pojave požara na otvorenom prostoru.

Služba civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo upozorava građane na povećan rizik nastanka požara i obavještava ih da je strogo zabranjeno svako paljenje vatre u neposrednoj blizini šuma, spaljivanje niskog rastinja i suhe trave, koji bi mogli prouzrokovati veće požare i dovesti do ugrožavanja života i nastanka materijalne štete.

Pozivamo građane da kada uoče takve nesavjesne radnje, odmah obavijeste nadležne institucije i to putem sljedeći telefonskih brojeva:

MUP KS 122
MUP Novi Grad 033 451-211
Profesionalna vatrogasna brigada 123 ili 033 664-115
PVB Odjeljenje „Alipašino Polje B-faza“ 033 455-424
PVB Podstanica „Stup“ 033 452-333
PVB Podstanica „Aerodrom“ 033 289-221
Operativni centar Kantonalne uprave Civilne zaštite 121
DVD „Alipašin Most“ 033 546-250